ÚS zrušil dvacetimilionovou kauci pro distributory pohonných hmot

Brno – Ústavní soud zrušil dvacetimilionovou kauci pro distributory pohonných hmot. Vyhověl tak návrhu 18 senátorů z různých stran. Podle soudu je výše kauce nepřiměřená, diskriminuje totiž menší prodejce. Nález vstoupí v platnost až 30. června 2015. Ústavní soud neodmítl kauci jako takovou, jen by měla být přiměřeně odstupňovaná.

Sporná část zákona o pohonných hmotách, která zavedla dvacetimilionovou kauci, měla omezit daňové úniky. Ústavní soud se ale ztotožnil s názorem senátorů, že tak vysoká kauce likviduje menší firmy a zasahuje do jejich práva podnikat i do jejich majetkových práv. Příslušnou část zákona proto Ústavní soud na návrh senátorů zrušil.

„ÚS konstatoval, že princip přiměřenosti je jedním z esenciálních principů demokratického zřízení. Opatření omezující základní práva či svobody nesmějí svými negativními důsledky přesáhnout klady, které představuje veřejný zájem na těchto opatřeních,“ vysvětlil soudce-zpravodaj Stanislav Balík.

Kauce jako taková je podle soudců racionální, důvodem zásahu je paušálně stanovená výše. Kauce by prý měla být odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů.

Soudce-zpravodaj Stanislav Balík o zrušení příslušné části zákona

Pavel Rychetský a Stanislav Balík„Na trhu pohonných hmot se pohybují především poctiví distributoři, do jejichž práv by daná právní úprava mohla necitlivě zasáhnout. Slovy českého pořekadla by mohlo dojít k tomu, že se špinavou vodou by mohlo být vylito i dítě.“


Nález vstoupí v platnost příští rok v červnu. „Zákonodárcům dal ÚS tímto způsobem dostatečný prostor pro to, aby upravili výši kauce či podmínky jejího stanovení,“ uzavřel Balík.

Za zklamání označil dnešní nález ÚS výkonný ředitel České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Jan Mikulec. „To, že je tento nástroj účinný ve stávající podobě, nám umožňují posoudit první měsíce účinnosti tohoto zákona. Výrazně omezil až zastavil nelegální dovoz pohonných hmot silniční přepravou. Nechci polemizovat s názorem ÚS, ale smysl kauce a její výše byl dán tím, že jde o řetězové obchody, ne jednotlivce,“ myslí si Mikulec.

Video Ústavní soud zrušil dvacetimilionovou kauci pro distributory PHM
video

Ústavní soud zrušil dvacetimilionovou kauci pro distributory PHM

Naopak Společenství čerpacích stanic podle předsedy Ivana Indráčka dnešní nález vítá, avšak to špatné, co zákon přinesl, se již podle něj stalo. „Pro jiné obory to znamená, že by se už nemusely kaucí v této podobě bát, protože soud jasně řekl, že jsou nepřiměřené a špatné, nicméně pro trh s pohonnými hmotami to už moc velkou záchranu nepřinese. Ta destruktivní část zákona už zapracovala,“ řekl Indráček. Nevyloučil, že některé firmy nyní podají žaloby na stát, který je v podstatě vytlačil z trhu.

Zákonodárci teď mají rok na to, aby změnily pravidla pro kauce. „Budeme hledat jiný způsob stanovení kauce tak, aby byla účinná a abychom byli schopní nastavit pravidla pro firmy, které nemají minulost a mohly by způsobit velké daňové škody,“ dodal Mikulec.

Po zavedení kauce klesl podle vyjádření daňové správy počet distributorů na desetinu - z bezmála dvou tisícovek zůstalo jen 160. Nedošlo ale k naplnění katastrofických scénářů, které předpokládaly narůst cen. Změna ceny, ať už směrem nahoru, nebo dolů, se podle expertů nedá očekávat ani od poloviny příštího roku.