Města zakazují podomní prodej. Konec šmejdů v Česku?

Praha – V nejméně 470 českých obcích už zakázali podomní a pochůzkový prodej. Jde většinou o větší města, z těch krajských ke kroku nepřistoupila pouze Praha. Další stovky radnic o zákazu podomních prodejců uvažují. Důvodem kritiky je špatné a často protizákonné jednání prodejců. Nabídky se týkají nejčastěji energie, plynu a telefonních služeb.

Radnice chtějí tímto krokem chránit zejména seniory od nekalých a často agresivních praktik prodejců, kteří jim nutí změnu dodavatele energií či vnucují za vysoké ceny nekvalitní nebo zbytečné zboží. Ve městech to vyřešili různě, buď vydali samostatná nařízení, nebo zařadili zákaz podomního a pochůzkového prodeje do tržního řádu města. Jako vůbec první zakročil proti praktikám prodejců severomoravský Uničov, a to v roce 2010.

Prodejci mají v zásobě hned několik triků, které používají. Jedním z nich je tvrzení, že nejde o obchod, ale o výhru v soutěži. „Že jsme vyhráli čtyři důchodci a že by nám to chtěli předat, že to není zadarmo, ale že je to za cenu hodně nižší,“ říká zákaznice Helena, která nakonec koupila sadu dek za čtyřikrát vyšší cenu než v normálním obchodě. „Předváděčky se nám plíživě změnily v podomní prodeje. Třeba při nabídkách energií používají falešné legitimace, mají natištěné vizitky. Pak straší, že v pondělí už odstřihnou elektřinu,“ říká Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Video Města: Lidé si o zákaz řekli sami - v anketě
video

Města: Lidé si o zákaz řekli sami - v anketě

Města: Lidé si o zákaz řekli sami - v anketě

eko, 25.11.2014

Šmejdi v nové roli - jako podomní prodejci

Na Českou obchodní inspekci (ČOI) bylo loni podáno 18 podnětů na podomního prodejce, letos jich bylo zatím 23. Nejsou to ale zdaleka všechny případy, řada lidí se na inspekci neobrátí. Inspektoři nejčastěji řeší nabídky „levnější“ energie či plynu, telefonních služeb a až na třetím místě to jsou podání související s prodejem zboží nebo nabízením jiné služby. Pokud spotřebitel podepíše smlouvu se zástupci firmy, inspekce může kontrolovat, zda prodejce neporušil některé z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o ČOI či jiného právní předpisu dozorovaného ČOI. Za prokázané porušení mohou pak inspektoři uložit sankci.

„Nejčastěji se však snaží prodejci 'pozvat se' telefonicky ke spotřebiteli domů, a pokud by to vykazovalo znaky předváděcí akce, může se spotřebitel obrátit na ČOI, která následně vyhodnotí situaci a případně by mohla po dohodě provést kontrolu přímo u spotřebitele doma,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Zákaz podomního prodeje, který je namířen proti nepoctivým prodejcům, ale na druhou stranu ztěžuje situaci společnostem v přímém prodeji. „Jednotlivé obce a města ty úpravy nemají jednotné. Ty úpravy jsou různé, protože každá obec nebo město si to může upravit podle sebe. Naši obchodní partneři si musí každou tu vyhlášku nastudovat,“ uvedla předsedkyně Asociace osobního prodeje a ředitelka společnosti Amway Ildiko Dikošová. Přímému prodeji se v Česku věnuje téměř čtvrt milionu lidí.