Ministerstvo zahraničí nemůže pomoci Černošicím v kauze Pandora Papers

Ministerstvo zahraničí nemůže pomoci městskému úřadu v Černošicích s prověřením zahraničních majetkových poměrů premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s kauzou Pandora Papers. Černošický úřad se má zkusit obrátit na ministerstvo vnitra. Obec požádala o spolupráci při zjišťování, zda Babiš mohl spáchat přestupek proti zákonu o střetu zájmů. Podle ministerstva zahraničí k tomu ale resort nemá zákonné podmínky.

„Můžeme potvrdit, že Ministerstvo zahraničních věcí odpovědělo na žádost Městského úřadu Černošice,“ sdělila ČT mluvčí resortu Eva Davidová. „V rámci odpovědi jsme uvedli, že MZV neeviduje žádnou mezinárodní smlouvu, která by pro dané účely upravovala vzájemnou správní pomoc v řízeních o přestupcích,“ doplnila.

Kromě absence mezinárodní smlouvy znemožňuje podle právníků ministerstvu v případu jednat i české právo. „V odpovědi naši právní experti dále uvedli, že vnitrostátní právní úprava řízení o přestupcích neupravuje postup při provádění dokazování v cizině na takzvaném bezesmluvním základu,“ dodala Davidová.

Černošice se nejprve s žádostí o součinnost obrátily na ministerstvo spravedlnosti. Resort podle serveru Aktuálně.cz porovnal podezření formulované Černošicemi s údaji o Babišově majetku ve veřejných registrech. Jde hlavně o katastr nemovitostí, obchodní rejstřík či základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

Černošice se mají obrátit na vnitro

Podle černošické radnice nebylo ministerstvo spravedlnosti kvůli zákonným limitům schopné ověřit, zda možná absence údajů, které měl Babiš poskytnout podle zákona o střetu zájmů, je dána tím, že je zamlčel, nebo tím, že předmětné skutečnosti nenastaly.

Podle odpovědi resortu spravedlnosti musí také podklady pro posouzení, zda Babiš porušil zákon, vystavit státní orgán země, kde byly majetkové či finanční aktivity zaregistrovány. Sám černošický úřad ale kvůli zákonu o odpovědnosti za přestupky o mezinárodní spolupráci požádat nemůže, a proto oslovil Černínský palác. Ten nyní město odkázal na resort vnitra.

„Městskému úřadu Černošice jsme závěrem doporučili obrátit se na ministerstvo vnitra, které by s ohledem na svoji koordinační roli v oblasti správního řízení a správního trestání mohlo poskytnout doporučení k dalšímu postupu,“ uvedla Davidová.

Babiš a Pandora Papers 

Kauza Pandora Papers se zabývá děním kolem společností v daňových rájích. Podle mezinárodního novinářského týmu Babiš poslal přes své offshorové firmy zhruba 380 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře.

V dokumentech souvisejících s kauzou podle Investigace.cz neuvedl, že vlastní akcie offshorových firem. Podle zákona o střetu zájmů je přitom neúplné oznámení majetku veřejného funkcionáře přestupek, za který hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.

Babiš prohlásil, že nemovitosti s využitím poměrně složité sítě zahraničních firem nakupoval na doporučení realitní kanceláře a už dřív v souvislosti s kauzou odmítl, že by se dopustil čehokoliv nelegálního.

Premiér trvale bydlí v Průhonicích a příslušným úřadem obce s rozšířenou působností je pro něj Městský úřad Černošice. Úřad řešil i kauzu střetu zájmů premiéra kvůli tomu, že ovládá média, a v září mu udělil za přestupek pokutu 250 tisíc korun. Finanční trest ale pravomocně zrušil Středočeský krajský úřad, ke kterému se Babiš odvolal.