Poslance je možné volit i ze zahraničí. Kdo se nezapsal na seznam, může ještě získat voličský průkaz

O složení nové Poslanecké sněmovny rozhodnou voliči 8. a 9. října. Hlasovat se bude v České republice, ale i v zahraničí na zastupitelských úřadech. Aby mohl volič hlasovat v zahraničí, musí být buď zapsán na zvláštním seznamu voličů – k čemuž již uplynula lhůta – nebo mít voličský průkaz.

Volby na velvyslanectví ČR v Bruselu
Zdroj: ČTK Autor: Jakub Dospiva

Zápis na zvláštní seznam voličů je způsob, jakým se mohou voleb zúčastnit hlavně čeští občané, kteří v cizině dlouhodobě žijí. Úřady si ovšem k sestavení tohoto seznamu vyžádaly hodně času. Je to tím, že dílčí seznamy jdou nejprve ze zastupitelských úřadů na ministerstvo zahraničí, to sestaví kompletní seznam, který potom předá ministerstvu vnitra. To zajistí, aby byl volič zapsaný na zvláštní seznam vyškrtnut ze stálého seznamu v okrsku, kam náleží podle svého trvalého bydliště v Česku (pokud trvalé bydliště v Česku má).

Nejzazším termínem pro podání žádosti k zapsání do zvlášťního seznamu voličů byl letos 29. srpen. K žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost voliče, české občanství a také bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Kdo byl na zvláštní seznam zapsán již před některými minulými volbami, zůstává na něm. Je proto také potřeba požádat o vyšrtnutí z tohoto seznamu, když se dotyčný vrací do vlasti a chce volit již v Česku. Od zastupitelského úřadu dostane potvrzení o vyškrtnutí, které stačí předložit až v den voleb okrskové komisi.

Ačkoli bylo potřeba zapsat se na zvláštní seznam s významným předstihem, podle volebního zákona všichni museli být o svých možnostech včas informováni. Zastupitelské a konzulární úřady mají povinnost již po vyhlášení voleb občany České republiky s bydlištěm v zahraničí informovat o podmínkách výkonu volebního práva. Letošní volby vyhlásil prezident republiky již loni 31. prosince.

Kdo přesto nestihl o zápis na zvláštní seznam požádat, případně kdo bude v době voleb v zahraničí třeba na dovolené, může přijít na zastupitelský úřad i s voličským průkazem.

Voličské průkazy se vydávají jednak v Česku, jednak i na zastupitelských úřadech, pakliže dotyčný nemá v ČR trvalé bydliště. Žádost o voličský průkaz se posílá na adresu obecního či městského úřadu (případně zastupitelského úřadu) buď v listinné podobě s ověřeným podpisem, nebo datovou schránkou.

Kdo žádá o voličský průkaz z Česka, z radnice mu jej zašlou, případně si ho může vyzvednout sám, potom ho přinese do volební místnosti na libovolném zastupitelském úřadu. Alternativou je zaslání průkazu přímo na adresu zastupitelského úřadu, kde si jej volič vyzvedne až v den voleb.

Adresy všech zastupitelských úřadů, kde bylo možné požádat o zápis na zvláštní seznam voličů, nebo kde lze požádat o vydání voličského průkazu, zveřejnilo ministerstvo zahraničí na svém webu.

Samotné volby v zahraničí budou shodné s volbami na území České republiky. Poslance bude možné vybírat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Ve volební místnosti bude potřeba prokázat se pasem či občanským průkazem, případně také odezvdat voličský průkaz. Všichni, kdo volí v zahraničí, dostanou volební lístky až v místnosti.

Voliči na zastupitelských úřadech budou mít na výběr ze stran a kandidátů, kteří se ucházejí o hlasy v Ústeckém kraji. K výsledkům z tohoto regionu se také hlasy ze zahraničí přičtou. Celkově se ke sněmovním volbám přihlásilo 22 politických stran, hnutí a volebních koalic, ale v Ústeckém kraji sestavilo kandidátky pouze 17 z nich. Ze zahraničí nebude možné podpořit Pravý blok, Levici, Seniory, Moravské zemské hnutí ani Moravany.