Vysílací rada musí šesti odvolaným radním vyplatit čtrnáct milionů korun, rozhodl soud

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) musí svým šesti bývalým členům vyplatit přes 14 milionů korun jako náhradu ušlé mzdy. Ve středu to pravomocně potvrdil soud, který zamítl odvolání vysílací rady. Radu v roce 2003 tehdejší premiér Vladimír Špidla podle soudu odvolal nezákonně. Přiznanou částku ještě výrazně navýší úroky z prodlení. Rada bude muset hradit i dalších zhruba 2,4 milionu, které muži vynaložili na soudní řízení. 

Špidla odvolal z funkce radní v souvislosti s arbitráží mezi Českem a Central European Media Enterprises (CME). Česká justice poté konstatovala, že rozhodnutí tehdejšího premiéra bylo nezákonné.

Bývalí radní Zdeněk Duspiva, Pavel Foltán, Petr Žantovský, Josef Musil, Jiří Novotný a Petr Štěpánek se žalobou domáhali toho, aby jim RRTV doplatila mzdu od jejich odvolání až do vypršení šestiletého funkčního období. Soudy nakonec každému z nich přiznaly přes dva miliony korun. Období, po které muži nemohli vykonávat svou činnost, totiž vyhodnotily jako překážku v práci. Nejvíce – 2,88 milionu korun – dostal Duspiva.

„Odvolací soud shledal odvolání žalované (RRTV) opodstatněné pouze v nepatrné části,“ konstatoval ve středu soudce pražského městského soudu Lubor Veselý. „Žalovaná nepřináší žádnou novou argumentaci.“

RRTV: Soud tvrzení radních nezkoumal

RRTV v odvolání proti loňskému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 žádala zrušení verdiktu a vrácení věci k dalšímu projednání. Soud podle ní jednostranně vyšel z tvrzení radních, aniž ho přezkoumával. Rada trvala na tom, že žaloba je nedůvodná.

RRTV kritizovala také to, že soudy věc vyhodnotily jako pracovněprávní nárok, když radní původně žádali náhradu škody. Vznesla rovněž námitku promlčení, podle ní totiž radní správně měli nároky uplatnit hned po svém odvolání z rady v roce 2003.

Promlčecí lhůta je tříletá. Radní sice žalobu podali až v roce 2008, avšak o zrušení nezákonného odvolání soudem se dověděli teprve rok předtím. Městský soud ve středu potvrdil, že dříve se peněz domáhat nemohli. Obvodní soud navíc už dříve podotkl, že i pokud by lhůta uplynula, námitka promlčení by byla v rozporu s dobrými mravy.

Arbitráž stála Česko deset miliard

K odvolacímu jednání přišli Duspiva, Foltán a Štěpánek. „Já se domnívám, že odvolání je bezdůvodné. Žalovaná strana (RRTV) je jak v argumentační, tak i v důkazní nouzi,“ uvedl u soudu Foltán, který je v současnosti spolu s Žantovským členem Rady ČTK.

Po stockholmské arbitráži s CME musel stát zaplatit přes deset miliard korun za znehodnocenou investici do komerční televize Nova. Premiér Špidla tehdy vysílací radu odvolal, protože podle sněmovny opakovaně závažně neplnila své povinnosti. Část poslanců totiž považovala radu za viníka toho, že Česko arbitráž prohrálo.

Sněmovna poté vytvořila vyšetřovací komisi, která dospěla k závěru, že v arbitráži s firmou CME se sice Česká republika dopustila několika chyb, ale na škodě, kterou CME utrpěla v souvislosti s investicí do Novy, Česko vinu nemá. Podle členů odvolané rady zpráva komise jednoznačně vyvrátila jejich odpovědnost.