Snížení odměn pro zastupitele z řad zákonodárců není protiústavní, rozhodl soud

Uvolnění zastupitelé, kteří jsou zároveň členy Poslanecké sněmovny, Senátu či vlády, budou nadále brát odměny nižší o 60 procent. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení částí obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Právní úprava podle soudu není protiústavní. 

Ilustrační foto

Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Proti snížení odměn na 40 procent oproti běžné úrovni se postavila skupina 30 členů horní komory, jednal za ně Vladislav Vilímec (ODS). ÚS se návrhem zabýval od loňska. Snížení odměn pro obecní, krajské i pražské zastupitele vstoupilo v platnost od letošního roku. Cílem opatření bylo omezit kumulaci funkcí a dosáhnout úspor v obecních a krajských rozpočtech.

Omezení souběhu funkcí v samosprávě, zákonodárné a výkonné moci je podle ústavních soudců legitimním cílem. Zákonná úprava tak podporuje dělbu moci. „Není-li souběh funkcí odstraněn, vedou napadená ustanovení alespoň k úspoře finančních prostředků územních samosprávných celků,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Podle senátorů sporná ustanovení porušují právo na přístup k voleným funkcím za rovných podmínek. Navíc omezují výši odměn uvolněných členů zastupitelstev jen u některých souběhů funkcí, a vzniká tak nerovnost.

Odměny uvolněných zastupitelů (v roce 2020)
Zdroj: návrh ministerstva vnitra

Podle ústavních soudců je však právní úprava racionální. „U jiných veřejných funkcí totiž není zájem na podpoře dělby moci tak intenzivní, jako je tomu u členů parlamentu jakožto zákonodárného orgánu či členů vlády jakožto vrcholného orgánu exekutivy,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Podle ústavních soudců je však právní úprava racionální. „U jiných veřejných funkcí totiž není zájem na podpoře dělby moci tak intenzivní, jako je tomu u členů Parlamentu jakožto zákonodárného orgánu či členů vlády jakožto vrcholného orgánu exekutivy,“ stojí v nálezu. Odlišné stanovisko k postoji plenární většiny zaujal soudce Radovan Suchánek.

Senátoři poukazují také na porušení zákazu diskriminace, zásah do právní jistoty a legitimního očekávání. Odměny se totiž snížily při funkčních obdobích zastupitelů, jde prý o změnu pravidel „během hry“. Ústavní soudci ale poukázali na to, že pokud se mohou odměny měnit rozhodnutím zastupitelstva, tím spíše je přípustné jejich snížení na základě zákona.