Kdo usiluje o hlasy voličů v Olomouckém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Česká televize zahájila předvolební vysílání. V pátek se v něm detailně věnuje Olomouckému kraji. Kromě večerní předvolební debaty s lídry devíti kandidátek s největším volebním potenciálem ČT představí také odpovědi dalších kandidujících stran, hnutí a koalic na základní otázky fungování jejich kraje.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Odpovídá třetí na kandidátní listině Kateřina Borková.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Bohužel jsme se, jako strana, aktivně nepodíleli na činnosti Olomouckého kraje, neboť jsme se v minulých volbách nedostali do zastupitelstva. Nicméně já sama považuji za podařené projekty na zadržování vody v krajině a realizaci protipovodňových opatření. Tyto problémy spolu úzce souvisí a musí se řešit komplexně a v širších okolnostech.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?  

I přes velkou podporu široké veřejnosti se nám nepodařila dohoda s magistrátem v Olomouci a bohužel ani s olomouckým krajským úřadem na zřízení útulku pro opuštěné, týrané a bezprizorní kočky. Konkrétně se jednalo o vhodné nebytové prostory, které jsme žádali, aby nezisková organizace Pomocné ruce Olomouc mohla svou záchranářskou činnost v těchto prostorách provozovat. 

Jaké jsou vaše priority?

Jako hlavní prioritu máme zvyšování ochrany práv všech zvířat, tedy domestikovaných, volně žijících a i hospodářských. Všichni se snažíme, aby byly zpřísněné tresty pachatelům, kterým byly prokázány trestné činy týrání zvířat. Další prioritou je samozřejmě ochrana životního prostředí, ochrana krajiny, ovzduší a ochrana vod a vodních zdrojů. Sama bych se chtěla přičinit, aby nedocházelo k zabírání orné půdy pro výstavbu průmyslových zón. 

Video 3. na kandidátce - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Kateřina Borková
video

3. na kandidátce - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Kateřina Borková

Zdroj: ČT24

Soukromníci a ODA

Odpovídá lídr kandidátky Bohuslav Coufal.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Tak za velice pozitivní považuji fakt, že spolu můžeme vůbec hovořit a že se nepodařilo kritické názory vymazat z mediální scény. Považuji za důležité, že se občanská společnost byla schopna zaktivizovat a vymezit se jasně napříč kraji proti tomu, co se děje. A za velmi mediálně povedenou, pokud se budeme bavit o kraji, považuji akci pana hejtmana s oholením jeho knírku. Ovšem nevím, jak moc je to pro občany kraje zajímavé.  

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Tady bych asi hlavně uvedl aktuální situaci kolem koronaviru. Ani ne tak z pohledu těch špatných rozhodnutí, protože v této době se nedají dělat moc dobrá rozhodnutí, ale především mi prostě vadí to, jakým způsobem se mediálně zviditelňuje vládnoucí zřízení. Je to prostě, jako když se supi slétají na mršinu. Pokud se budeme bavit konkrétně o Olomouckém kraji, tak si myslím, že úvod volebního období, kdy pan Košta byl etablován volebním lídrem do pozice hejtmana a vzápětí byl dehonestován a poměrně tragickým způsobem odstraněn, tak to si myslím, že je špatně. 

Jaké jsou vaše priority? 

Ty nejhlavnější priority jsou dvě. Jelikož jsme soukromníci, tak zaprvé je to jednoznačně podpora OSVČ a podpora malých a středních firem. A za druhé společnost, která je vyspělá, se musí postarat o své nejslabší, takže je to podpora sociální práce a sociálně slabých. 

Video Lídr kandidátky - Soukromníci a ODA - Bohuslav Coufal
video

Lídr kandidátky - Soukromníci a ODA - Bohuslav Coufal

Zdroj: ČT24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Odpovídá lídr kandidátky Lumír Daněček. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedlo se vybudovat několik kilometrů cyklostezek pro cyklisty, což je pro ně dobrá zpráva. Dále byty pro seniory a domovy s pečovatelskou službou pro postižené spoluobčany. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nepovedlo se zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými spoluobčany. Silnice druhé a třetí třídy jsou v katastrofálním stavu, samé hrboly a tak dál. 

Jaké jsou vaše priority? 

Dělnická strana sociální spravedlnosti stála a stojí na straně slušných a pracovitých lidí. Slušný člověk je vždy na prvním místě. Přece není možné, aby lidem, kteří pracují, se oddaloval odchod do důchodu, a nepřizpůsobivým se dávaly tučné sociální dávky. Chceme vybudovat malometrážní byty pro mladé, slušné a pracující rodiny, než si našetří na vlastní bydlení. Jsme proti tomu, aby si homosexuální páry osvojovaly děti, protože naše priorita je tradiční křesťanská rodina, kde je muž, žena a děti. Všechno ostatní je proti bohu a přírodě. 

 

Video Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Lumír Daněček
video

Lídr kandidátky - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Lumír Daněček

Zdroj: ČT24

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Odpovídá lídr kandidátky Miloš Holzer.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Pro nás monarchisty bylo nejzásadnější a nejdůležitější to, že došlo k úpravě a celkové rekonstrukci zámku v Čechách pod Kosířem. Podobně se na stejném místě dotáhlo i muzeum kočárů. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Jsme doslova vyděšeni z toho, že se nepodařilo odstranit korupci a klientelismus ve všech složkách kraje i města. Naopak všechny tyto orgány nahrávají k jakýmsi nesmyslným stavebním úpravám, se kterými naprosto nesouhlasíme. 

Jaké jsou vaše priority?

Na prvním místě máme docela konkrétní záležitosti. Budeme se snažit zabránit zástavbě na 44 tisících metrech čtverečních u Hněvotína, protože je tam vůbec nejkvalitnější půda na okrese. Za druhé, protože je u nás celá řada odborníků, kteří se zabývají vodním prostředím, tak je to boj proti suchu a obrana řeky Moravy, u které nechceme, aby došlo k jejímu zkanalizování. Nechceme Baťův kanál ani Odru, Labe a podobné nesmysly. No a naší poslední prioritou je orientace na zdravotnictví, kde bychom zejména chtěli propojit informační systémy všech zúčastněných, kteří poskytují zdravotní péči. Všechno do jednoho lépe zabezpečeného systému. 

Video Lídr kandidátky - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - Miloš Holzer
video

Lídr kandidátky - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - Miloš Holzer

Zdroj: ČT24

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Odpovídá lídr kandidátky Pavel Mužný.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Určitě bych rád zmínil péči o naše seniory. Hlavně vybudování nových domovů pro seniory a jejich modernizace. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Naše strana má opakovaně v programu vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem. Zatím tato stavba nebyla realizována a my se domníváme, že by velice urychlila a zjednodušila dopravu. Co je nejdůležitější, tak odlehčí životnímu prostředí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Jaké jsou vaše priority?

První prioritou jsou finance, což znamená analýzu zdrojů rozpočtu kraje. Hlavně ze strany státu, ale také ze strany subjektů, které v našem kraji podnikají. Dále také dotace ze strany Evropské unie, což jsou příjmy, které bychom chtěli optimalizovat a hlavně maximalizovat. Chceme přezkoumat tok těchto financí, hlavně, do jaké míry jsou účelně využívány pro rozvoj infrastruktury a vůbec k blahu občanů našeho kraje. Určitě chceme odříznout od těchto financí všechny parazitní organizace, které nic pozitivního našemu kraji nepřináší. Další prioritou je zastavení budování obřích velkoskladů a hal na orné půdě, což je ničení toho nejcennějšího, co nám naši předkové odkázali. Haná byla vždycky obilnice a takto plýtvat s ornou půdou je zrůdnost. 

Video Lídr kandidátky - SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Pavel Mužný
video

Lídr kandidátky - SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Pavel Mužný

Zdroj: ČT24

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty

Odpovídá lídr kandidátky Marián Sedláček.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedlo se čerpání dotací z Evropské unie.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Určitě je to kůrovcová kalamita. 

Jaké jsou vaše priority?

Je to ochrana životního prostředí, regionální soběstačnost a podpora malých a středních firem. 

Video Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Marián Sedláček
video

Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Marián Sedláček

Zdroj: ČT24