Bezpečnostní pravidla pro panelové domy se liší. Důležitá je volná úniková cesta nebo správné vstupní dveře

Bezpečnostní pravidla, o kterých se hovoří v souvislosti s požárem v Bohumíně, jsou pro různé panelové domy odlišná. Rozhodující je doba, kdy byla budova postavena. Předpisy totiž nikdy neplatí zpětně a přísnější opatření se zavádějí případně až po rekonstrukci. Obecně je důležité sledovat v souvislosti s bezpečností domu čtyři oblasti – zda má příjezdovou cestu a prostor pro hasiče, správné vstupní dveře, volnou únikovou cestu a funkčnost technologií a vybavení.

Video Události
video

Události: Bezpečnostní pravidla v panelových domech

U vchodových dveří je na jednu stranu důležitá takzvaná objektová bezpečnost, tedy aby zabránily nepovolenému vstupu. Měly by ale na druhou stranu zajistit bezpečný únik v případě požáru.

Ke dveřím by také měla vést úniková cesta bez jakýchkoli překážek, v ideálním případě se značením, které ukazuje směr úniku.

Všechna technická zařízení a požárně bezpečnostní zařízení, která jsou instalována v objektu, musí být pravidelně kontrolována a udržována v provozuschopném stavu.

Po vypuknutí požáru zbývá několik minut na uhašení. Teplota u stropu místnosti může být až 800 stupňů

Kromě obecných pravidel bezpečnosti pro budovu je ale také zásadní, jak se budou chovat lidé v kritické chvíli. Když v místnosti vznikne požár a má možnost se šířit, zbývá totiž jen několik minut na jeho uhašení.

Pokud se člověk nachází přímo v bytě, ve kterém hoří, má se podle hasičů pokusit požár uhasit. Neměl by ale přecenit své síly. Pokud se tedy hašení nedaří, je třeba rychle varovat ostatní, odejít pryč a zavřít za sebou, aby se oheň nešířil dál do domu.

Pokud naopak hoří na chodbě a není tak možné budovu opustit, měl by člověk utěsnit dveře, aby do bytu nepronikal kouř. Lidé v bytě by si také měli zakrýt obličej, ideálně mokrou látkou, a držet se při zemi, kde je také nejnižší teplota.

Pokud například začne hořet v místnosti vysoké 280 centimetrů, může teplota vzduchu u stropu dosahovat až 800 stupňů Celsia. U podlahy může být na úrovni 200 stupňů Celsia.

Požár se rozvíjí mimo jiné také podle toho, jaké jsou v místnosti materiály a kolik vzduchu se požáru dostává. Zhruba při 315 stupních Celsia začnou praskat okenní tabule. Pak se do místnosti dostane více kyslíku, a v důsledku se může požár dál rozšiřovat.

Už po třech minutách od vypuknutí požáru může být horní část místnosti, až do vzdálenosti půl metru od stropu, zakouřená. Teplo se navíc dostává rychle i do dalších pater domu, a to během méně než deseti minut. Chování požáru ale ovlivňuje i řada dalších okolností.