V kauze ovlivňování IT zakázek je 24 obžalovaných. Škoda přesahuje čtvrt miliardy

Za údajné nezákonné ovlivňování IT zakázek na ministerstvu vnitra a na úrovni několika měst a krajů míří před soud 24 lidí a dvě firmy. Státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na ně podal obžalobu. Obvinění se podle ní trestných činů dopustili zvýhodňováním vybraných společností u zakázek týkajících se digitalizace státní správy. Škoda přesahuje 260 milionů korun.

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 3. června 2020 u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci obžalobu na celkem 24 fyzických a dvě právnické osoby pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,“ uvedl na webu mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda.

Mluvčí upřesnil, že se obvinění podle obžaloby trestných činů dopustili celkem ve 13 případech nezákonným ovlivňováním přípravy a průběhu projektů, zadávacích řízení, a to včetně veřejných soutěží k veřejným zakázkám.

Problematické zakázky ve čtyřech krajích

Obžalované osoby údajně tímto způsobem ovlivnily některé zakázky týkající se Integrovaného operačního programu ministerstva vnitra a také měst Olomouc, Přerov a Zlín. Ovlivnily podle zjištění žalobců i veřejné soutěže na krajské úrovni a to konkrétně v Olomouckém, Zlínském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

IT Zakázky, které se týkaly digitalizace státní správy a územních samospráv v oblasti takzvaného eGovernmentu, byly zároveň dotované ze strukturálních fondů Evropské unie.

„Cílem bylo zvýhodnit při těchto veřejných zakázkách a při veřejných soutěžích vybrané obchodní společnosti jednak prostřednictvím dohod se svými konkurenty narušujících hospodářskou soutěž a jednak jednáním v rozporu se závaznými pravidly zadávacího řízení,“ upřesnil Šereda.

Podle kriminalistů byla státu způsobena celková škoda přesahující částku 260 milionů korun.