Upomínka zemřelému. Česká pošta poslala doporučený dopis do záhrobí

Na poštu v Přepychách na Rychnovsku přišel úřední dopis pro zemřelého muže. Odeslán byl doporučeně coby upomínka samotnou Českou poštou. A to za situace, kdy ji příbuzní o úmrtí adresáta informovali. Zbytečné náklady, zbytečná práce, ale „úřední šiml“, aspoň tedy u České pošty, byl silnější – ukázala to reportáž Vlastimila Weinera, zpravodaje ČT. 

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Česká pošta posílá dopis mrtvému muži

Dopis do záhrobí. Přišel na adresu zesnulého v Přepychách na Rychnovsku. Doporučeně od České pošty. „Tento dopis můžu dát jenom tomu zemřelému. To je nedoručitelné, ano. Protože by musel zemřelý zmocnit někoho, kdo by mohl ten dopis převzít,“ uvedla Jana Štěpánková z Pošta Partner Přepychy. 

Adresát zemřel koncem září. Pozůstalí písemně oznámili poště, že ruší platby SIPO, tedy soustředěného inkasa plateb obyvatelstva. A doložili to kopií úmrtního listu. Na sklonku loňského roku přesto pošta poslala zásilku zesnulému do jeho rukou. Zaskočila tím i svého ředitele.

„Na toho zemřelého přišel doporučený dopis… Tak, jak to vidím, jedná se o chybu, kterou je potřeba odstranit,“ řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. 

Poslat doporučený dopis stojí 44 korun. I když náklady na zásilku pošty jsou nižší, přece jen nějaké výdaje a práci to chce. Dopis z Přepych se po uplynutí úložní doby musel zase vrátit na ústředí zpracování centrálních úloh České pošty ve Vítkově.

Možné vysvětlení, jak ke všemu došlo, nabídl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Systém se aktualizuje jednou měsíčně, je to tak dané, a bohužel ta žádost o zrušení SIPO přišla po rozhodném datu, kdy se aktualizoval tento systém. Následující měsíc už pán nic podobného nedostal.“

Česká pošta prochází ozdravným procesem a hledá úspory. V příštím roce se chce podle mluvčího Vitíka vrátit do černých čísel.