Národní park Šumava prohrál u Nejvyššího soudu spor o pozemky s bývalým cyklokrosařem Kreuzigerem

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání správy Národního parku Šumava ve sporu s bývalým cyklokrosařem Romanem Kreuzigerem starším o pozemky v bývalé obci Zhůří u Rejštejna. Park se domáhal, aby mu Kreuziger prodal asi deset hektarů pozemků ve třetí zóně. Žalobu zamítl před dvěma lety Krajský soud v Plzni. Teď ho potvrdil i Nejvyšší soud. Svůj rozsudek Nejvyšší soud zveřejnil na úřední desce.

Zaniklá obec Zhůří
Zdroj: ČTK Autor: Václav Pancer

Spor se týkal vlastnických práv pozemků na Šumavě. Soudy nižší instance už dříve rozhodly, že Národní park Šumava nemá přednostní právo na nákup pozemků. Nejvyšší soud se s tímto rozsudkem ztotožnil.

„Nalézací soudy k výkladu uvedeného pojmu přistoupily správně. Správně dovodily, že se nejedná o pozemky ležící ,mimo sídelní útvar‘, předkupní právo k nim proto nesvědčí, a žalobu proto zamítly,“ píše se v rozsudku vyvěšeném na webu Nejvyššího soudu.

Kreuziger chce částečně obnovit zaniklou obec Zhůří

Správa parku Šumava tvrdila, že podle zákona o ochraně přírody z roku 1991 musejí vlastníci nezastavěné pozemky při prodeji přednostně nabídnout státu. Teprve pokud o ně stát neprojeví zájem, mohou je prodat někomu jinému. Podle parku původní majitelé pozemky státu nenabídli a prodali je Kreuzigerovi celkem za 8,8 milionu korun.

Bývalý závodník se bránil, že o předkupním právu nevěděl. Navíc je podle platného územního plánu Rejštejna lokalita vedená jako zastavěná a zastavitelná. S tím se ztotožnil i odvolací Krajský soud v Plzni. Připomněl, že většina sporného území stále obsahuje studny, zápraží, sklepy a další pozůstatky bývalé obce a lze ho považovat za zastavěné. V podobných lokalitách na Šumavě se podle odvolacího soudu běžně staví.

Národní park naopak tvrdil, že jde o louku, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů.

Kreuziger chce na území starého Zhůří postavit několik roztroušených dřevěných domů a obec zaniklou po roce 1952 částečně obnovit. Plánoval zbudovat třeba ekofarmu, šumavský dům, ovčín se stodolou nebo kapli svatého Václava. Se záměrem ale narazil u plzeňského krajského úřadu, který vydal zamítavé stanovisko EIA. S negativním posudkem EIA nelze získat stavební povolení. Kreuziger se ale svého projektu nechce vzdát a chystá se ho přepracovat.