Daňové přiznání půjde vyřídit z domova a v delší lhůtě. Poslanci zvedli ruku pro on-line finanční úřad

Zákon zřejmě umožní vznik internetového portálu pro on-line vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Předpokládá to vládní novela daňového řádu, kterou podpořili poslanci. Přináší i další změny, například umožní částečné vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty v podobě záloh. Obsahuje i sporný návrh na prodloužení lhůty pro vracení odpočtu DPH, který v rozpravě kritizovali opoziční poslanci.

Ministerstvo financí uvádí, že zákonná podoba on-line finančního úřadu neboli portálu MOJE daně spočívá v rozšíření již existující daňové informační schránky (DIS), kterou nyní využívá jen malá část poplatníků.

Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) označuje projekt MOJE daně za vlajkovou loď resortu.

Ministerstvo počítá s tím, že první verzi portálu MOJE daně spustí v prosinci 2020. Bude provozován na doméně www.mojedane.cz.

Zajišťovací příkazy jinak i prodloužení lhůty pro přiznání daní

Ministerstvo financí v předloze rovněž navrhlo, aby si fyzické osoby mohly změnit daňové identifikační číslo (DIČ) tak, aby místo rodného čísla obsahovalo náhodná čísla přidělená finančním úřadem. Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo.

V případě prohlášení o majetku podle materiálu nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. 

O jeden měsíc se má také prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky. Snižují se některé sankce za porušení daňových povinností. 

Sněmovna také poslala do závěrečného čtení novelu, která sjednocuje územní členění Česka. Podle předlohy by některé obce už neměly patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod níž spadají. Výjimku by ale měly mít obce z Turnovska, které nyní patří do tří okresů.

V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu – první je zákon z roku 1960, který dělí Česko na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Území s rozšířenou působností už jen v jednom okrese

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby správní území obce s rozšířenou působností nemohly spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Vnitro doporučilo obcím, aby změnily okres a ponechaly si nynější obec s rozšířenou působností. Například ale čtveřice obcí ve Středočeském kraji si vybrala raději ponechání okresní příslušnosti.

Sněmovna se dvakrát sešla i v minulém týdnu, kdy původně nebylo jednání plánováno. Nešlo ale o řádnou 35. schůzi, nýbrž o mimořádné schůze číslo 36 a 37. Na obou zákonodárci probírali zvýšení rodičovské, na jedné z nich, kterou svolaly vládní strany, také daňový balíček. K hlasování se však ani v jednom případě nedostali.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ovšem prosadil pevné zařazení hlasování o daňovém balíčku na tuto středu, kdy bude mimořádná schůze pokračovat.