Leden přinese reformu financování škol, ředitelé s ní musí počítat již nyní

Školy se již naplno připravují na začátek školního roku, který přinese především reformu jejich financování. Od ledna budou dostávat peníze podle odučených hodin, nikoli podle počtu žáků jako dosud. Změnu musí ředitelé promítnout do rozvrhů již nyní, ministerstvo jim na přechodné čtyři měsíce slíbilo peníze navíc. Přidáno dostanou během roku i učitelé, školy se ale stále potýkají s jejich nedostatkem. Ministerstvo školství se potom bude během roku dále zabývat otázkou povinné maturitní zkoušky z matematiky.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Nový školní rok a chybějící učitelé, změna financování a možná i zrušení povinné maturity z matematiky

Rozdělování peněz školám podle počtu odučených hodin by mělo umožnit členit třídy na výuku některých předmětů do menších skupin. Rozvrhy výuky na to musí ředitelé připravit již nyní před začátkem školního roku, i když samotná reforma financování začne platit až od ledna. Ministerstvo školství proto vyhlásilo rozvojový program, ve kterém mají školy podle šéfa resortu Roberta Plagy (ANO) k dispozici zhruba půl miliardy korun na dofinancování hodin navíc.

Ředitelé ale narážejí na jiný problém – peníze mají, ale nemají koho jimi zaplatit. Učitelů je málo a změny, které reforma financování předpokládá, může problém ještě zvýraznit. „Ve vládním nařízení je v důvodové zprávě, že si to vyžádá zvýšený počet pedagogů přibližně o deset procent,“ poukázal ředitel Fakultní ZŠ Mezi školami Petr Vodsoň, který přes prázdniny sotva zaplnil nedostatek kantorů ve svém pedagogickém sboru.

I samo ministerstvo přitom připouští, že může být ještě hůře. Podle jeho průzkumu teď chybí tisíc učitelů, za několik let to mohou být i desetitisíce. Tomu by mělo zabránit zvýšení platů ve školství. Učitelé dostanou od Nového roku deset procent navíc, nepedagogičtí pracovníci se mohou těšit na sedmiprocentní růst.

Ministr školství dal před začátkem školního roku najevo, že počítá i s dalším obdobným růstem o rok později. „Jsme blízko splnění vládního slibu. Prostředky, jak byly slíbeny – tedy 150 procent úrovně roku 2017 – do sektoru školství skutečně doputují,“ uvedl Plaga. 

S nedostatkem učitelů by měla pomoci i další novinka, kterou by ministr chtěl prosadit během školního roku. Jde o novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by zpřístupnila profesi učitele i lidem bez pedagogického vzdělání, pokud by si do tří let doplnili vzdělání. Původně ministr doufal, že bude novela platit od září, poslanci ji ale ještě neprojednali.

Přijít by mohla i změna, která se týká maturit. Na konci školního roku 2020/2021 měla mít část středoškoláků povinnou zkoušku z matematiky. Robert Plaga ale zopakoval, že je na zavedení povinné matematiky příliš brzo a chce ji znovu odložit. Ministerstvo také chce, aby se státní maturity omezily na didaktické testy. Písemná a ústní část by se tedy přesunula na úroveň škol.