Oběti trestných činů mohou žádat o odškodnění, ze 130 milionů nevyplatil stát ani tři

Jen třicet lidí dosud získalo odškodnění pro oběti trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti je odškodnilo téměř třemi miliony korun, k dispozici přitom na účtu bylo téměř 130 milionů. Většina peněz kvůli malému zájmu obětí trestných činů podle mluvčího ministerstva Martina Bačkovského propadla státu. Podle ředitelky Bílého kruhu bezpečí by pomohla větší informovanost obětí a delší lhůta na podání žádosti.

Video Studio 6
video

Oběti trestných činů mohou žádat stát o odškodnění

Zdroj: ČT24

„Na účet došly od začátku jeho fungování platby v celkové výši 129,5 milionu korun. Aktuální stav účtu je 12,5 milionu korun,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Martin Bačkovský. Mezi oběti trestných činů resort zatím rozdělil 2,8 milionu korun. Nejvyšší vyplacená částka byla 2,2 milionu korun.

Účet ministerstvo zřídilo v lednu 2018, aby usnadnilo obětem cestu k odškodnění. O velkou část peněz, které se na účet dostaly od pachatelů, ale nikdo neměl zájem. „Z peněz, o které se nikdo v dané lhůtě nepřihlásí, propadne 98 procent do státního rozpočtu a 2 procenta na probační a mediační službu,“ vysvětluje Bačkovský.

Žádostí o odškodnění je prý málo. „Máme tu velkou část peněz, které se přelévají do státního rozpočtu, protože o ně nikdo nemá zájem,“ komentuje situaci na účtu Jiřina Lidmilová z odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti.

Šedesátidenní lhůta je příliš krátká, tvrdí Vitoušová

O to, aby se oběti trestných činů o možnosti získat odškodnění dozvěděly, se starají soudy, Probační a mediační služba a Bílý kruh bezpečí. Podle jeho prezidentky Petry Vitoušové by pomohla větší informovanost obětí o stavu rozsudku a prodloužení lhůty, ve které lze o peníze požádat. Ta je v tuto chvílí šedesát dnů.

„Oběti by měly být lépe informované o tom, že se rozsudek stal pravomocný,“ apeluje představitelka Bílého kruhu bezpečí s tím, že si v tuto chvíli musí odvolací proces a pravomocnost rozsudku sledovat samy, což je pro ně často náročné a zdlouhavé. „Od té chvíle jim nemilosrdně začíná běžet lhůta. Ta je podle mého názoru velmi krátká,“ doplňuje Vitoušová.

I když peněz je na účtu dost, ne všichni žadatelé odškodnění dostanou. „Řada žadatelů nyní čeká, zdali jejich pachatel uložený trest splní, či zdali se podaří jeho zajištěný majetek zpeněžit,“ říká Bačkovský. „Účet si nelze představovat jako fond, do kterého přichází peníze a libovolně se z něj peníze přidělují. Musí dojít ke spárování konkrétní oběti s konkrétním pachatelem,“ dodává Bačkovský.

Lidé, kteří mají na peníze z účtu pro odškodňování obětí trestných činů nárok, o ně mohou požádat do šedesáti dní ode dne, kdy rozsudek nabyde právní moci. Formulář je k dispozici na webových stránkách ministerstva spravedlnosti.