Vyhláška o odpadech v Milovicích platí. Podle Ústavního soudu město může zvýhodnit obyvatele s trvalým pobytem

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části vyhlášky Milovic na Nymbursku. Město otevřelo systém pytlového sběru tříděného odpadu jen lidem s trvalým pobytem. Ministerstvo vnitra navrhovalo vyhlášku proškrtat, protože podle něj bez srozumitelného důvodu zachází odlišně s různými skupinami lidí.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24 Autor: Libor Sojka

Pytlový sběr je doplňkem běžného systému svozu komunálního odpadu v Milovicích. Účast je podmíněná předchozí registrací. Lidé označují pytle individuálním čárovým kódem. Za každý kilogram vytříděného papíru dostanou od města korunu, za PET lahve dvě koruny. Maximálně mohou od města získat 600 korun za rok, což odpovídá roční sazbě vybírané za svoz odpadu v Milovicích.

Podle Ústavního soudu vyhláška není diskriminační. V oblasti odpadového hospodářství podle něj mají obce pravomoc určitým způsobem zvýhodnit lidi, kteří k ní mají pevnější vazbu, vyjádřenou například trvalým pobytem.

„Není porušením principu rovného zacházení, jestliže obec v mezích své samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství z legitimních důvodů a přiměřeným způsobem zvýhodňuje osoby s trvalým pobytem oproti osobám bez takového pobytu,“ řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Soudci zdůraznili také důležitost výchovy a motivace k ochraně životního prostředí.