Hajk i Mikeš, Lily Hope i Zlatuše. Žádná řeč není jménům Čechů cizí

19. března má v Česku svátek Josef. V zemi jich podle posledních dat ministerstva vnitra žije přes 211 tisíc. Jde o čtvrté nejběžnější jméno v zemi. To se ale změní. Rodiče v posledních letech volí jiná jména a Pepové nejsou v módě. Vedle Jakubů, Janů, Elišek a Ann někteří volí i velmi nezvyklé varianty. Odborník Pavel Štěpán v pořadu Studio 6 vysvětlil, že přijatelné je jakékoliv běžně užívané jméno kdekoliv po světě, je-li ovšem v základním tvaru. Třeba Arvis nebo Chanel.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/PA Autor: Danny Lawson

Nejčetnější mužská jména v České republice jsou aktuálně Jiří, Jan, Petr, Josef a Pavel. Mezi ženami je nejvíce Jan a Marií, následují Evy, Hany a Anny. Nejčastější jména ale nejsou nejoblíbenějšími. V první desítce těch, která rodiče aktuálně nejčastěji dávají svým dětem, se podle nejnovějších čísel umístila pouze jména Jan a Anna.

Kalendář obsahuje zlomek jmen

Někteří rodiče nejsou při vybírání jména konzervativní. V České republice se v nedávné době narodili například chlapci Albín, Arvis, Gaston, Hajk či Mikeš nebo také dívky Ariel, Caitlin, Chanel, Lily Hope, Tamila, Ruby i Zlatuše.

Podle zákona je možné dítěti vybrat jakékoliv jméno, které v nějakém jazyce existuje: žádná řeč není příliš cizí. Musí však jít o základní, oficiální podobu, vysvětlil Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český. „Neměla by to být podoba zdrobnělá nebo domácká, zkomolená, jazykově nebo pravopisně upravená,“ řekl.

Štěpán upozornil, že kalendář skýtá jen omezené množství výběru, jmen je mnohem více. Dodal, že na matrikách běžně používají knihu Jak se bude vaše dítě jmenovat? od Miloslavy Knapové. „Poslední vydání obsahuje dokonce už 17 tisíc podob jmen,“ vyčíslil.

Video Studio 6
video

Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český hostem Studia 6

Není Jarka jako Jarka

Pravidla stanoví, že muži nelze zapsat ženské jméno a naopak, a musí jít o jméno běžně užívané někde ve světě. Konečné rozhodnutí je na matrice. Pokud neví, zda jméno uznat, obrátí se na Ústav pro jazyk český s žádostí o znalecký posudek, který slouží jako doporučení.

„Váhali jsme, když jsme dostali žádost o ženské jméno Jarka. Kdybychom vycházeli výhradně z češtiny, musel by posudek být zamítavý, protože se nejedná o základní, oficiální jméno, ale o jméno domácké,“ popsal Štěpán.

„Rešerší v odborné literatuře, kterou musíme vždy udělat, jsme ale zjistili, že jméno Jarka existuje ve fríštině, což je jeden z menších germánských jazyků. Tam existuje jméno Jarka, které s naší Jarkou vůbec nesouvisí, má úplně jiný původ, ale je to základní, oficiální podoba jména. Nemohli jsme tedy nic namítat,“ dokončil příběh.

Štěpán vyčíslil, že před deseti lety, když s agendou začínal, vydával Ústav pro jazyk český asi 50 posudků ročně. Dnes je to už trojnásobek. Dotazů a konzultací je pak ještě mnohem více.

Štěpán proto poradil rodičům, kteří nezvyklé jméno zvažují, aby se předem obrátili na matriku, kde by se dítě mělo narodit, s otázkou, zda jméno zapíše bez problémů, nebo bude znalecký posudek vyžadovat. „Pak by bylo vhodné to řešit ještě před narozením dítěte, aby na to bylo dost času,“ doporučil.