U zdravotnických pomůcek hrozí pacientům zdražení. Zákon, který tomu má zabránit, čeká na senátory

Už jen necelé dva měsíce budou platit současná pravidla pro úhradu všech zdravotnických pomůcek – od obvazů přes brýle až po invalidní vozíky. Pokud v lednu nevstoupí do praxe nové paragrafy, pacienti si začnou asi čtvrtinu cen doplácet. Návrh nového zákona, který tomu může zabránit a který už schválila Poslanecká sněmovna, bude Senát schvalovat za týden. 

Video Události
video

Události: Senát může odvrátit zdražení zdravotnických pomůcek

Nová pravidla je nutné přijmout kvůli tomu, že jejich dosavadní úpravu zrušil na podnět senátorů Ústavní soud s platností ke konci letošního roku. Pokud by nová legislativa nebyla od ledna účinná, hrozil by podle kabinetu nárůst spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun. Zdravotnický výbor horní komory normu v úterý podpořil.

Novela má navíc snížit výdaje za léky některým pacientům s postižením. Od roku 2020 by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně důchodci s invaliditou třetího stupně nebo lidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznaly kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu patří jen senioři starší 70 let.

Z pojištění by se měly hradit například i opravy mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců, nejen těch ve vlastnictví pojišťoven. Lidé s těžkou inkontinencí nebudou muset doplácet navrhovaná dvě procenta na příslušné pomůcky, tedy například pleny. Jen VZP v současnosti hradí přes 13 tisíc zdravotních pomůcek. Nejnákladnější pro ni jsou ty inkontinenční a pak pomůcky pro diabetiky.

Zdravotnickými prostředky se rozumí různé výrobky od obvazů a vatových tamponů přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky a naslouchátka až po vozíky pro handicapované.

Zrušená část zákona stanovila úhradu 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví zdravotní pojišťovny. Senátoři ji napadli u Ústavního soudu kvůli tomu, že systém umožňoval pojišťovnám, aby si samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí.

Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud konstatoval, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Hlasovat už budou nově zvolení senátoři

Horní komora by se měla ke schválení nové normy dostat za týden. Hlasovat budou také nově zvolení senátoři, kteří příští týden složí slib. „Novým senátorům budeme muset ty věci znovu popsat, trošku vysvětlit. Neschválit to by byla katastrofa,“ říká k tomu místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví Jan Žaloudík (ČSSD).

„Bude na nás přesvědčit je o tom, že to, co teď děláme, pro co hlasujeme, je správné,“ doplňuje členka senátního výboru pro zdravotnictví Alena Dernerová (za SD-SN).