Sto let republiky na Ústavním soudu: nové taláry a kritika úpadku morálních hodnot

Sté výročí vzniku Československa si připomněli i ústavní soudci. K slavnostnímu shromáždění ve zrekonstruovaném sněmovním sále se sešli ti nynější i bývalí členové Ústavního soudu, ale i politici a další hosté. Předseda soudu Pavel Rychetský ve svém projevu hovořil o civilizační krizi a kritizoval, že se lidé vzdávají svých morálních hodnot.

Oslava sta let republiky na Ústavním soudu
Zdroj: ČTK Autor: Monika Hlaváčová

„Slova jako solidarita a humanita se začínají vytrácet z veřejného prostoru. Měli bychom se zamýšlet nad příčinami naší civilizační krize,“ řekl Pavel Rychetský na shromáždění Ústavního soudu u příležitosti sto let Československa a také 25 let od obnovení soudu.

Pokud jde o samotné Československo, považoval ho předseda Ústavního soudu za „dobrou značku“, která mnohde ve světě dosud žije. Stát podle předsedy Ústavního soudu zažil v uplynulých 100 letech rychlé vzestupy a o to bolestnější pády, okamžiky národního i občanského vzepětí, ale také selhání. „Nejednou jsme zavírali oči před křivdami,“ konstatoval.

Rychetský: Hrozby pro Evropu? Sebezahleděnost a xenofobie

Rychetský hovořil také o evropské integraci a vztahu lidí k Evropské unii. Ten podle něj ovlivnila ekonomická a poté i migrační krize. „Za reálné nebezpečí pro současnou Evropu považuji vzrůst národní a etnické sebezahleděnosti, xenofobie, někdy dokonce i antisemitismu,“ podotkl Pavel Rychetský. Kromě něj vystoupil s projevem také předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), státní hymny Česka a Slovenska zazpíval sbor Kantiléna.

Ústavní soudci se na slavnostním zasedání představili v nových talárech, které k jubileu republiky i soudu samotného navrhla oděvní designérka Liběna Rochová. Jsou tmavě modré s červenými a bílými prvky, vycházejí tedy z barev české vlajky.

Dosud soudci užívali černé taláry s bílým prvkem u krku. Ty byly podle místopředsedkyně ÚS Milady Tomkové podobné talárům používaným soudy v jiných zemích. „My jsme chtěli něco, co by vyjádřilo novodobost, něco, co by vyjádřilo, že fungujeme v 21. století,“ poznamenala.