Počet obyvatel Česka zvýšila migrace, dětí se narodilo méně

Počet obyvatel Česka se letos v prvním pololetí zvýšil zhruba o 15 400, celkem tak u nás žilo 10 625 449 obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo, počet obyvatel zvýšila migrace – hlavně z Ukrajiny a Slovenska. Aktuální data zveřejnil Český statistický úřad.

Video Události ČT: Počet obyvatel Česka zvýšila migrace, dětí se narodilo méně
video

Události ČT: Počet obyvatel Česka zvýšila migrace, dětí se narodilo méně

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55 736 dětí, meziročně o 544 méně. Podíl nemanželských dětí se meziročně mírně snížil z loňských 48,9 na 48,7 procenta. V posledních letech přitom podíl dětí narozených mimo manželství pravidelně rostl. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, prvorozené děti ženám ve věku 27 let.

Počet narozených dětí (1. pololetí 2018)
Zdroj: ČSÚ

Podle předběžných údajů zemřelo do konce června 58 062 lidí, což je zhruba stejně jako ve stejném období loni. Nejvíce zemřelých, téměř deset tisíc, patřilo do věkové skupiny 85 až 89 let a převažovaly mezi nimi ženy.

„U zemřelých mužů však převládaly osoby ve věku 70–74 let, vlivem silných ročníků narozených po druhé světové válce a vyšší úmrtnosti mužů,“ uvedli statistici. V prvním roce života zemřelo 156 dětí, o 15 více než loni. Kojenecká úmrtnost se mírně zvýšila na 2,8 promile. 

Svateb bylo více, rozvodů méně

Sňatek uzavřelo v prvním pololetí 20 916 párů, o 1445 více než loni. Téměř polovina svateb se konala v červnu. „Šlo o nejvyšší měsíční počet sňatků od roku 2009,“ uvedl ČSÚ. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé. Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let a nejvíce nevěst ve věku 27 let. 

Počet rozvodů se meziročně snížil o 1155 na 11 856. Na základě společného návrhu obou manželů bylo zahájeno 46 procent rozvodových řízení. Převažovaly rozvody rodin s nezletilými dětmi. V průměru trvalo rozvedené manželství bezmála 15 let.

Nejlidnatější kraj je Středočeský, nejvíc obyvatel ubylo ve Slezsku

Do Česka se od ledna do konce června přistěhovalo 29 220 lidí, vystěhovalo se jich 11 500. V obou případech to bylo více než loni. Do země přibylo zhruba 5600 Ukrajinců, 2700 Slováků a shodně asi 1100 Rumunů a Bulharů.

Nejlidnatějším krajem je dnes Středočeský, který se za letošní první pololetí rozrostl o 8 tisíc obyvatel. Stejně jako Praha, kde počet obyvatel vzrostl o 6 619 lidí, za to vděčí spíše stěhování lidí než porodnosti. 

Počet obyvatel se zvýšil také v Jihomoravském kraji, a to o 1 075 lidí. „Kraj dlouhodobě pracuje na tom, aby přilákal investory, vytvářel pracovní místa. Nehledě na to, že Brno je dlouhodobě jedním z nejlepších takzvaně studentských měst,“ upozornila Lucie Vidovicová z Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Na opačné straně statistiky stojí Moravskoslezský kraj, a ne poprvé. Za letošní první pololetí se počet tamních obyvatel zmenšil o 1 574 lidí. Jednak v kraji více lidí zemřelo, než se narodilo, ale především se odtud lidé stěhovali jinam do Česka nebo do zahraničí za prací. „Z našeho kraje odcházejí především mladí, vzdělaní lidé. To je pro budoucnost kraje ta nejhorší zpráva,“ dodal děkan Slezské univerzity v Opavě Daniel Stavárek.