Karlovarské minerální vody žalovaly dTest kvůli článku o kvalitě balené vody. Ústavní soud stížnost zamítl

Ústavní soud zamítl stížnost Karlovarských minerálních vod, kterým se nelíbil článek publikovaný časopisem dTest ohledně kvality balené vody. Firma poukazovala na údajný zásah do své dobré pověsti, soudce ale nezjistil žádný obsah, který by vyžadoval zásah soudu. V článku našel jen dílčí nedostatky.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Článek „Opravdu víte, co pijete?“ vyšel v časopise dTest v roce 2009 a srovnával 18 značek balených neperlivých vod. U pitné vody Aquila Aqualinea se v testu objevily také konkrétní naměřené hodnoty sodíku, benzo(ghi)perylenu a trihalomethanů – přičemž některé hodnoty byly vytištěné červeně, což značilo jejich zvýšenou míru. 

To se ale Karlovarským minerálním vodám nelíbilo a na článek reagovaly žalobou. Městský soud v Praze jim sice částečně vyhověl, Vrchní soud pak ale rozsudek změnil a omluvu ani jinou satisfakci firmě nepřiznal. Soud poukazoval na to, že proti údajnému zásahu do dobré pověsti stálo právo časopisu dTest na svobodu projevu a šíření informací.

Podle odvolacího i Ústavního soudu nevybočil článek z přípustných mezí kritiky

Podle vrchního soudu naměřené hodnoty látek a ukazatele kvality testovaných vod měly povahu skutkových tvrzení, a to vesměs pravdivých. Časopis je doplnil svými hodnotícími soudy. Cílem textu ale podle odvolacího soudu nebylo primárně očernit výrobky firmy a nevybočil z přípustných mezí přiměřené kritiky.

Ústavní soudce Ludvík David zdůrazňoval, že soud neřešil kvalitu testované vody – zabýval se pouze publikovaným článkem. Ústavní soud prý sice zjistil ve spotřebitelském testu a způsobu jeho interpretace dílčí nedostatky, ale žádný vyložený exces, který by vyžadoval jeho zásah.

„Ústavní soud připomněl, že kritický projev je zakotvený v Listině základních práv a svobod. A recenzenti na něj tedy mají právo – nota bene pokud se zabývají ochranou spotřebitelů,“ dodal zpravodaj ČT Michal Cagala.

Verdikt Ústavního soudu ředitel dTestu přivítal: „Pro nás to potvrzuje dlouhodobé stanovisko, že testy děláme profesionálně, kvalitně, nic to nemění na našem dosavadním způsobu,“ řekl Martin Černý.

Firma naopak s nálezem nesouhlasí: „S rozhodnutím soudu se absolutně neztotožňujeme, stále jsme přesvědčeni, že v daném případě byly odborné výsledky testů interpretovány zavádějícím způsobem tak, aby zaujaly laické publikum, čímž poškodily dobré jméno naší společnosti,“ reagoval generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale s tím, že chce firma věc postupit k Evropskému soudu ve Štrasburku.