Výuční list ve strojírenství mladé zajímá, naopak do stavařiny se nehrnou

Po deseti letech poklesu se již třetím rokem drží počet učňů na stejné úrovni. Pokles je ale stále patrný ve stavebních profesích i v nábytkářských oborech. Atraktivními se v očích mladých stává strojírenství, kde je vysoká poptávka po pracovnících, a také elektro obory a potravinářství. Vzestup zažívá také kominické řemeslo. 

Ve strojírenských profesích loni meziročně stoupl počet absolventů téměř ve všech učňovských oborech. Nejvýrazněji – skoro o čtvrtinu – přibylo nástrojářů. Úbytek zaznamenali pouze automechanici, kterých bylo méně téměř o desetinu.

Strojaři patří na trhu práce mezi nejžádanější. Podle Asociace malých a středních podniků (ASMP) byla průměrná nezaměstnanost za poslední tři roky u oborů strojních, elektrikářských i některých potravinářských pod sedmi procenty. „Je pravdou, že některé profese jsou dnes placeny lépe než absolventi vysokých škol,“ uvedl předseda AMSP Karel Havlíček. Naproti tomu u stavebních oborů přesahovala nezaměstnanost absolventů deset procent.

Kominictví zažívá boom

V dlouhodobém srovnání počtů absolventů učňovských oborů mezi lety 2005 až 2017 je ale podle dat asociace značný propad v podstatě ve všech oborech. Výjimkou je obor kominictví. V minulých letech byly zavedeny povinné kontroly komínů, takže absolventů oboru přibylo od roku 2005 o tisícovky procent.

„Příčinou dlouhodobého poklesu učňů je velká nabídka univerzálních škol s maturitou, obava z náročné manuální práce a přirozený demografický pokles,“ sdělil Havlíček.

Pokles absolventů postihl i řadu učňovských oborů ve stavebnictví. Nejvýrazněji se oproti roku 2016 propadl počet kameníků, předloni bylo kameníků pět a loni dva. Znatelnější je v celkovém počtu absolventů například pokles v oboru malíř a lakýrník, kde ubylo učňů z více než stovky v roce 2016 na loňských 62.

Výrazný byl také pokles tesařů a zedníků, kterých jsou celkově stovky. V oboru tesař ubylo učňů o devatenáct procent a v oboru zedník o šestnáct procent. Podobně jako u zedníků se propadl i počet vyučených instalatérů. V nábytkářských profesích pak bylo meziročně méně truhlářů. Ubylo jich o pět procent z předloňských 836 na 792.

V roce 2017 bylo absolventů všech oborů navazujících na základní školy přes 76 tisíc, z toho absolventů učňovských oborů 11 300. Podíl učňů mezi absolventy byl tak 14,9 procenta, zcela stejný jako v roce 2016 a podobný jako v roce 2015. Podle AMSP se ustálila situace u potravinářských a elektrikářských profesí.