Hynek: Referendum o vystoupení z EU bych podpořil. Ale přesvědčoval bych občany, že to není cesta dopředu

Ztotožňuji se s myšlenkami, které vedly k založení Realistů, prohlásil v předvolebním rozhovoru v pořadu Interview ČT24 zakladatel strany a kandidát na prezidenta České republiky Jiří Hynek.  Budoucí prezident by podle něj měl zejména hájit národní zájem, a to ve všech krocích, které činí. Hlava státu by si prý také měla uvědomovat všechna bezpečnostní rizika v zemi.

Video Interview ČT24
video

Jiří Hynek v Interview ČT24

Česká televize vysílá rozhovory s prezidentskými kandidáty v abecedním pořadí v rámci skupin dle nominace, jak je stvrdilo Ministerstvo vnitra. První skupinu tvoří kandidáti navržení senátory, druhou ti s podporou poslanců a ve třetí skupině jsou kandidáti s podpisy od občanů.

Proč byste měl být prezidentem České republiky právě vy? Co nabízíte jiného oproti ostatním kandidátům?

Já jsem do politiky vstupoval, protože jsem se rozhodoval mezi tím, jestli chci být aktivním hráčem v této zemi, nebo se zatáhnout do sebe a jenom se vézt. A to byl i důvod, proč jsem se rozhodl přijmout kandidaturu na prezidenta České republiky. A jsem přesvědčen o tom, při vší pokoře k této funkci, že mám vlastnosti, které by prezident ČR měl splňovat.

Co máte jiného, co ostatní nemají?

Určitě jsem velmi houževnatý, mám zkušenosti, myslím si, že mám i vzdělání. Jsem schopen používat rozum, ale hlavně jsem také schopen používat srdce. Já tu vlaječku, co nosívám v klopě, mám i ve svém srdci. Prezident by měl vše, co činí, dělat ve prospěch lidí v této zemi.

Vy nemáte rád, když o vás někdo říká, že jste zbrojní lobbista. Ale vy sám jste už v roce 2008 v časopise Mensa řekl, že vaší náplní práce je čistý lobbing, a asociace na svých webových stránkách uvádí, že se snaží působit na orgány státní správy při prosazování exportních zájmů svých členů. Takže jste zbrojní lobbista, nebo ne?

Já jsem předseda nebo prezident nevládní neziskové organizace. Lišíme se od jiných nevládních neziskových organizací především tím, že nečerpáme státní dotace, peníze daňových poplatníků, ani nepřijímáme peníze ze zahraničí.

My se podílíme na budování obranyschopnosti této země, mnohdy suplujeme státní orgány a jsme nedílným prvkem bezpečnostního prostředí v České republice.

A jste zbrojní lobbista?

Jsem lobbista věcí, které jsou ve prospěch této země. A to si myslím, že je dobře. On i prezident nebo premiér v pravém slova smyslu je jakýmsi lobbistou, protože prosazuje zájmy této země. Takže já prosazuji zájmy bezpečnosti této země ve své funkci prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Volební výsledek Realistů mě posílil, říká Hynek

Jste kandidátem strany Realisté. Jak odhadujete svůj volební výsledek?

Moc hezká otázka. Já jsem dokonce jedním ze zakladatelů strany Realisté. Já se ztotožňuji s myšlenkami, které vedly k založení této strany. Vím, že náš volební úspěch se dá nazvat velkým neúspěchem, ale jak říkají Izraelci – jediná cesta dopředu tě vede přes tvé neúspěchy. Protože můžeš vyhodnotit, co jsi udělal špatně, a příště to udělat lépe. Mnohdy úspěch vede k opojení a já teda opojen nejsem.

Ani nemůžete být, protože jste ve volbách očekávali dvouciferný výsledek. Nakonec z toho bylo 0,71 procenta, přesnými čísly 35 994 hlasů po celé zemi. To je méně, než potřebuje kandidát na to, aby mohl kandidovat, když chce mít podporu občanů. Vy jste dostal jako lídr v Ústeckém kraji 196 preferenčních hlasů. Přesto opravdu věříte, že se můžete stát prezidentem ČR?

Já udělám všechno pro to, samozřejmě čestně a poctivě, abych se prezidentem stal. Kdybych tomu neměl věřit, tak bych do té volby vůbec nešel. Navíc, já jsem sice navržen politickou stranou Realisté, ale mám podporu 29 poslanců z různých politických stran. Já se cítím být kandidátem nadstranickým, samozřejmě politikem, ale nadstranickým kandidátem.

A volební výsledek vás nezviklal ani trošku?

Mě ten výsledek opravdu posílil. Já i mí kolegové jsme vyhodnotili, jaké chyby se udělaly v kampani, já se těch chyb budu vyvarovávat a prostě budu kandidovat.

Vy jste původně začal sbírat podpisy na podporu své kandidatury, ale nakonec jste požádal o podporu poslance. Proč to nevyšlo? Máte nějaké vysvětlení, proč jste těch 50 tisíc podpisů nestihl dodat a sbíráte ještě dál, abyste si ověřil, jestli vás lidé chtějí jako prezidenta?

Ano, začal jsem sbírat podpisy. Začal jsem je sbírat velmi pozdě. Nakonec kandidatura přišla velmi pozdě.

Proč?

My jsme se tak rozhodli. Já se přiznám, že původně jsme v rámci Realistů diskutovali o tom, že bychom veřejně podpořili některého z kandidátů. Ale v době, kdy jsem začal kandidovat já, tak na každém kandidátovi bylo něco, co jsme si říkali, že to není přesně ono. Já neříkám, že jsou špatní, určitě ne. Ale zdálo se nám, že to není ono. A pak jsme diskutovali v rámci Realistů a vyšlo to na mě.

Sbíráte tedy podpisy dál? Snažíte se zjistit, jakou máte podporu mezi lidmi?

Ano, sbírám podpisy dál, petiční místa stále probíhají.

Kolik podpisů máte?

Zatím je jich zhruba 15 tisíc.

Hynek: Národní zájem je ve všech krocích, které prezident činí

Vy jste v několika rozhovorech zopakoval, že prezident by měl v první řadě hájit národní zájem. Co je podle vás národním zájmem ČR?

Národní zájem, to není, že vyjmenujete jednotlivé národní zájmy. Ve všech krocích, které děláte, se musíte rozhodnout, jestli ten krok je dobrý pro tuto zemi, nebo není dobrý pro tuto zemi. V případě, že není dobrý pro tuto zemi, tak pak se rozhodujete, jestli je dostatečné to, co tím získáte. Myslím pro svoji zemi, ne pro sebe, samozřejmě.

Národní zájem je ve všech krocích, které činíte, jak si plánujete zahraniční služební cesty – můžete si je plánovat podle toho, kde jste ještě nebyla, anebo podle toho, co to přinese vaší vlastní zemi. To je národní zájem.

Na jaké země byste se orientoval, pokud byste se stal prezidentem?

Z hlediska bezpečnosti jsme ve střední Evropě – musíme vycházet především se svými sousedy, v dobrém i zlém. Moje politika by byla vůči našim sousedům velmi aktivní. Dokonce bych se je snažil získávat pro některé společné myšlenky, abychom například vůči evropským úředníkům nevystupovali jako jednotlivé země, ale jako skupina zemí, které mají společný zájem.

To máte politiku vůči sousedům, která je velmi důležitá. Další politika, kterou musíte vést, je vůči velmocím. Ve skutečnosti žádná velmoc nemá přátele, každá velmoc má pouze svoje zájmy. A vy se v rámci možností té malé země musíte snažit vyjednávat to nejlepší, co pro vás spolupráce s danou zemí přináší.

Co je proti národnímu zájmu ČR z hlediska zahraniční politiky?

Jsem přesvědčen, že nejvíc proti národním zájmům a proti zájmům občanů této republiky je přenášení pravomocí od nás někam do zahraničí. My si opravdu o maximu věcí musíme rozhodovat sami.

My jsme ale součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. V obou těchto aliancích máme nějaké závazky, které musíme plnit. Když jsem četla rozhovory s vámi, tak se všude opakovala bezpečnost, obnova základní vojenské služby, důraz na to, aby naše armáda byla obranyschopná. Je tedy národní zájem bezpečnost republiky?

Největší národní zájem je budoucnost. Abyste měla budoucnost, tak musíte být bezpečnou zemí. Bezpečnost můžete dělat různým způsobem, určitě je v tom zahraničně-bezpečnostní politika, ale musíte být připravena sama.

Ono se praví, a to přísloví platí a platit bude, že hledáte-li pomocnou ruku, najdete ji na konci svého ramene. Proto musíte být připravena na to eliminovat nějaká ohrožení, která vůči vaší zemi jsou. Protože jestliže budujete prosperující zemi a chcete mít dobrou budoucnost, tak tu budoucnost si musíte umět i ubránit.

Naše členství v Severoatlantické alianci je jednou z možností, jak ubránit naši budoucnost, ale musíme být solidním partnerem, který plní své závazky. A to nejenom vydáváním prostředků na obranu, ale schopností být připraven na obranu.

Nakonec článek 3 smlouvy o Severoatlantické alianci praví, že musíme být schopni zabezpečit vlastní obranu. A teprve potom můžeme aktivovat článek 5 a požádat někoho o pomoc.

Vy byste rád znovu zavedl povinnou vojenskou službu. Jak by měla vypadat? Týkala by se jen mužů, nebo i žen?

Já bych určitě nechtěl zavádět povinnou vojenskou službu. Já bych chtěl, aby každý mladý muž prošel povinným vojenským výcvikem. Ono v tom slovíčku služba a výcvik je velký rozdíl. Tříměsíční vojenský výcvik, který by každému muži zajistil schopnost být připraven, kdyby došlo k ohrožení státu, pak by pokračovala další příprava a stal by se jedním z lidí, kteří by mohli pomoct bránit naši zemi.

Hynek: Prezident by si měl uvědomovat bezpečnostní rizika

Mluví z vás teď víc zbrojař, nebo kandidát na prezidenta?

Ze mě hlavně mluví občan České republiky, který se pohybuje dvacet let v bezpečnosti a ví, jak špatná je bezpečnostní situace v Evropě a jak my nejsme připraveni na bezpečnostní rizika. To se zbrojařinou nemá vůbec nic společného. Ale prezident České republiky by si měl uvědomovat tato bezpečnostní rizika.

Za největší nebezpečí považujete destabilizaci západních zemí s přílivem nelegálních migrantů a islámský terorismus. V Info.cz jste prohlásil, že islám je invazivní politika, která ohrožuje bezpečnost naší země. Co přesně jste tím myslel? Kdo a jakým způsobem ohrožuje bezpečnost naší země? V České republice podle kvalifikovaných odhadů žije něco kolem dvaadvaceti tisíc muslimů.

Když se připravujete na jakési nebezpečí, které je vyhodnoceno, tak se na něj připravujete v momentě, kdy není. Nikdo z nás si nezačne čistit zuby v momentě, kdy mu vypadají. Vy si je čistíte preventivně, aby vám nevypadaly. A stejným způsobem je to s přípravou na obranu.

Jestliže již několik let, možná i desítek let, bezpečnostní analýza ve zprávách o bezpečnostní situaci v okolí, které mimochodem schvaluje i vláda, praví, že největším rizikem je terorismus. Jestliže je zjištěno, že s přílivem nelegálních migrantů se riziko terorismu zvětšuje, tak my se na to musíme připravit ještě v době, kdy toto riziko u nás není.

My nesmíme připustit situaci, jako je třeba dnes ve Francii, že se hledají opatření v době, kdy už je velmi těžké tato opatření hledat.

Vy jste označil islám za invazivní politiku. Vy nepovažujete islám za náboženství?

Já rozlišuju islám jako náboženství a politický islám, kde prostřednictvím náboženství získáváte politickou moc a měníte prostředí, do kterého jdete. Já používám slovo migrant, nepoužívám slovo uprchlík, protože uprchlík utíká před něčím, zatímco migrant utíká za něčím.

Když k nám přijdou například Ukrajinci z Donbasu, je jim těžko, vedou se tam boje. Jsou to lidé, kteří chtějí pracovat, chtějí této zemi pomoct a jsou rádi za bezpečí a jsou přínosem pro naši zemi, jsem za ně rád.

Ale určitě nejsem rád za někoho, kdo sem přichází, není bezpečnostně prověřen, nikdo o něm nic neví, vy nevíte, jestli nemá za sebou nějaký výcvik.

A sem takoví lidé přicházejí?

Mohou přicházet a musíme být na to připravení. Do západní Evropy přichází. Ta otázka, kdy přijdou k nám – to není otázka jestli, ale kdy.

Vy byste byl pro, aby se Ústava ČR změnila tak, aby zakazovala veřejné projevy islámského náboženství. Aspoň tak jsem si přečetla vaši odpověď pro Deník. Svoboda vyznání je ale základní lidské právo, které je v ústavě i v Listině základních lidských práv a svobod. Jak byste si to představoval?

Já si to dovolím poopravit. Ta otázka Deníku zněla: Jste pro zákaz politického islámu? Ta nezněla, jste pro zákaz projevů náboženství. Ano, máme v ústavě, že každé náboženství můžeme vyznávat.

Jak byste si tu změnu tedy představoval v té ústavě? Že by tam bylo, že islám jako náboženství je povolen, politický islám je zakázán?

Ono v ústavě už dnes se praví, že není povoleno takové náboženství, nepoužiju přesnou citaci, které by mohlo vést k popírání práv jiných skupin. Já si myslím, že by stačil takový zákon, který bude doplňovat ústavu.

Hynek: Na Rusko jsme začali reagovat až po obsazení Krymu

Jaké nebezpečí z vašeho pohledu představuje Rusko?

Je to deset let, kdy se v bezpečnostních zprávách pravilo, že Rusko je obr na hliněných nohou, a na Rusko jsme začali reagovat teprve v momentě, kdy došlo k obsazení Krymu.

Já osobně obsazení Krymu považuju za věc, která by se nikdy neměla stát, protože je to výsostné území Ukrajiny, které bylo zmocněno a zcizeno cizím státem. A my jako Češi na to musíme být citliví. Nakonec, máme tady rok 1938, kdy takhle nám byly zcizeny Sudety, a měli bychom se vůči tomu umět silně vyhradit.

A protiruské sankce jsou tedy podle vás v pořádku?

Já stojím za protiruskými politickými sankcemi, ale přiznávám se, že nejsem pro hospodářské sankce. Protože hospodářské sankce jsou pouze gestem neschopných politiků, kteří nejsou ochotni udělat něco víc.

A ve skutečnosti ty sankce, které jsme jako EU vůči Rusku uvalili, vedly k posílení pozice Putina a ekonomicky neměly vůbec žádný dopad.

Nechal byste na Pražském hradě vlát vlajku Evropské unie? Mělo by Česko mít referendum o vystoupení z Evropské unie?

Odpovím na vlajku na Pražském hradě. Já bych ji tam nenechal vlát. Já myslím, že vlajka EU patří na všechny úřady, ale Pražský hrad pro mě a pro spoustu lidí v České republice je symbol naší státnosti a samostatnosti. Tam má vlát česká vlajka, ať si vlajky Evropské unie vlají na všech ministerstvech, na Úřadu vlády, ale na Pražském hradě jako na symbolu české státnosti má vlát česká vlajka.

Co se týče mého názoru na referendum, a nebudu mluvit pouze o referendu o Evropské unii, jsem pro to, aby občané měli možnost více spolurozhodovat nejenom ve volbách.

Referendum o vystoupení České republiky z EU byste podpořil?

Já bych ho podpořil. Kdyby občané chtěli, aby bylo vypsáno, tak bych jim nebránil. Ale přesvědčoval bych občany EU, že vystoupení není cesta dopředu. Ale já jako cestu dopředu vidím umět se vymezit vůči hloupým rozhodnutím evropských úředníků.

Proto já také říkám, že moje první služební cesta povede do Bruselu, protože chci panu Junckerovi jako vrcholnému evropskému úředníkovi říci, že v České republice je prezident, který se narovnal, nebude se před ním ohýbat.

Ale hlavně bude umět sdělovat, co Česká republika chce, čeho chce dosáhnout, a také mu připomenout, že on není vládcem Evropské unie. On je správce našeho evropského domu. Nestará se o ten evropský dům dobře, protože občané nejsou spokojení s jeho vládnutím.

Takže vy byste hlasoval proti tomu, aby ČR vystoupila z EU?

Ano, já bych hlasoval proti tomu, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie. Ale snažil bych se změnit Evropskou unii, aby byla ve prospěch členských zemí, samozřejmě včetně té naší, protože to je pro mě nejdůležitější. Ale ne aby se stávala diktátem Bruselu jednotlivým členským zemím. A já to bohužel jako diktát Bruselu vnímám.

Hynek: Nedokážu si představit situaci, ve které bych vyhlásil amnestii

Uděloval byste jako prezident milosti?

S milostmi jako se šafránem. Opravdu velmi málo, ale uděloval bych je. Dokážu si představit konkrétní situace. Můžu je i říct. Žena, je to konkrétní žena, byla celý život svým manželem terorizována. Bohužel nikdy to nehlásila na policii, protože se bála. A v určité situaci vzala nůž a tohoto tyrana zabila.

Byla odsouzena za vraždu. Ta žena není rizikem po ostatní obyvatele. Je to strašně slušný člověk, nikdy by mouše neublížila. Ona zabila manžela ze zoufalství, on byl tyran, to nebyl manžel. A tato žena byla odsouzena za vraždu. Kdyby mě požádala o milost, tak bych jí milost dal, protože by si ji zasloužila.

Vyhlásil byste jako prezident republiky amnestii?

Nedokážu si představit situaci, ve které bych vyhlásil amnestii. Já říkám nikdy neříkej nikdy, ale nevím, proč bych měl vyhlašovat amnestii.

A navíc velké amnestie, které byly v naší historii dvakrát vyhlášeny, nevedly k tomu, že by se hříšníci napravili. Hříšníci za rok, za dva byli zpátky ve vězení. Amnestie neměla ten efekt, jaký se očekával. Proto si nedokážu představit, že bych měl vyhlašovat amnestii. Nevyhlásil bych ji.

Prezidentská kampaň se potkala se sestavováním vlády. Vy byste jmenoval premiérem člověka, kterému by hrozilo trestní stíhání?

Jako prezident musím ctít výsledky voleb. Ve volbách drtivě vyhrálo hnutí ANO a hnutí ANO si zaslouží mít první pokus o sestavení vlády. Já bych se snažil maximální možnou mírou přesvědčit hnutí ANO, aby do čela vlády nedávalo člověka, kterému hrozí trestní stíhání.

A pokud by vás hnutí ANO nevyslyšelo, tak byste jmenoval člověka, kterému hrozí trestní stíhání?

Já bych hnutí ANO přesvědčil, aby to tak nedělalo. Nemůžeme přece mít premiéra, který je trestně stíhaný. Co by tomu řekli v zahraničí?

A hypoteticky – kdyby hnutí ANO neslyšelo a musel byste rozhodnout, tak byste rozhodl jak?

Kdybych vám to nyní řekl, tak bych hnutí ANO napověděl, jak se mají chovat. Kdybych řekl, že budu jmenovat pana Babiše premiérem, tak by mě vůbec hnutí ANO neposlouchalo.

Já bych se nějak rozhodl. Vím, jak bych se rozhodl, ale nemůžu to říkat dopředu. A pevně věřím, že bych hnutí ANO přesvědčil, že mezi sebou najdou člověka, který by byl schopný vést vládu a který by nebyl trestně stíhaný.

Jmenoval byste vládu, která by se opírala o hlasy komunistů, případně extremistů?

Já bych jmenoval vládu, která by vzešla z demokratických voleb. Jestliže jsme po roce devadesát nedokázali zakázat komunistickou stranu a je to strana, která je de iure fungující, jestliže SPD je strana, která de iure může fungovat, tak já na ně musím pohlížet jako na demokratické strany.

A jestliže by přišel mnou pověřený člověk se sestavenou vládou a byli by v ní ministři za tyto strany, případně by vláda měla jejich podporu, tak já bych přece nemohl popřít princip demokratické volby. Já bych musel, ač bych z toho radost neměl.

Předpokládám, že jste vy sám volil Realisty.

Byl bych špatný člen Realistů, dokonce zakladatel strany, kdybych nevolil Realisty. Volil jsem je, protože se naprosto ztotožňuji s programem Realistů.

Považujete některou z parlamentních stran za extremistickou?

Kdyby nějaká parlamentní strana byla extremistická, tak by nemohla být parlamentní stranou, protože by byla podle zákona zakázána. Strana, která mě úplně nevede k nadšení, je strana SPD.

Ale Realisté mají s SPD poměrně dost podobných věcí, co se týče třeba islámu. Tam nevidíte nějaké shody mezi Realisty a SPD?

Přiznám se, že vidím shody mezi Realisty a spoustou dalších stran. To tak bývá. Já nevím, která strana od které opisovala. Já za Realisty můžu říct, že my jsme neopisovali od žádné strany.

A máte blízko k SPD, nebo ne?

Já určitě ne.

Státní vyznamenání pro bojovníky z druhé světové války

Máte představu, komu byste uděloval státní vyznamenání?

Mám představu. Myslím si, že je nejvyšší čas udělit státní vyznamenání žijícím bojovníkům z druhé světové války. Protože když jim je neudělíme brzy, tak se nám může stát, že už žít nebudou a budeme jim to udělovat in memoriam.

Já vůči těmto lidem, ať už bojovali na západní frontě, ať už bojovali na východní frontě nebo byli tady u nás v odboji, cítím velký respekt a úctu. Protože to jsou lidé, díky nimž tady vlastně vůbec jsme. A ti lidé si zaslouží státní vyznamenání.

Kolik peněz jste vložil ze svého a kolik peněz se vám sešlo na účtu na financování volební kampaně? Protože zatím to vypadá jen na desetitisíce.

Kdyby to byly desetitisíce, bylo by to úplně špatně. Ale bohužel jsou to zatím jenom statisíce. Jsou to peníze od občanů. Já děkuji těm, kteří mi přispěli.

A vy sám jste vložil z vlastních peněz kolik?

Já jsem nevložil žádné peníze.

Nebudete ze svého na volební kampaň dávat nic?

Já se přiznám, že jsem nějaké peníze vložil už do kampaně strany Realistů. Dá se to zjistit na transparentním účtu Realistů. A nejsem zase tak úplně bohatý, abych mohl financovat ze svého další kampaň.

Pevně věřím ve své přátele, ve své podporovatele, případně v nějaké další sponzory. Mě velice potěšilo, že například moji spolužáci z Matfyz mi přispěli na moji kampaň, mně to udělalo radost.