Úředníci mohou dál kontrolovat, čím lidé topí v kotlích. Zákon u Ústavního soudu obstál

Ústavní soud podpořil kontroly domácích kotlů. Zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v možnosti kontrol spatřovali vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Soud zdůraznil ochranu zdraví a životního prostředí. Fyzické kontroly domácích kotlů jsou podle něj po vyčerpání ostatních možností přiměřeným omezením práv.

Video Události
video

Události: ÚS zamítl návrh na zrušení části zákona o ochraně ovzduší

Ochrana zdraví a životního prostředí jsou podle ústavních soudců důležitější než právo na nedotknutelnost obydlí. „Fyzická kontrola je krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě,“ řekl soudce zpravodaj Ludvík David. Provozovatelé kotlů na tuhá paliva musejí být podle něj solidární s okolím, následky znečištění ovzduší jsou vážné.

Lidé mohou dostat padesátitisícovou pokutu

Novela zákona o ochraně ovzduší je účinná od začátku letošního roku. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle něj pokuta až 50 000 korun. „Nemají-li prostředky na kvalitní palivo a odpadové poplatky, zpravidla nebudou schopny zaplatit ani peněžitou sankci a nezřídka skončí v exekuci, včetně rizika ztráty obydlí,“ domnívá se  místopředseda Ústavního soudu jaroslav Fenyk, který měl jako jediný odlišné stanovisko a přiklonil se k pravicovým poslancům. „Když kvůli kamnům prolamujeme nedotknutelnost obydlí, co bude následovat příště?“ dodal Fenyk.

Podle návrhu pravicových poslanců, kteří se u Ústavního soudu domáhali zrušení některých částí novely zákona, je novela odrazem „neustálé touhy po regulaci“ a otevírá „mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny“, které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha. Ministerstvo životního prostředí argumentovalo ochranou ovzduší i zdraví lidí.

Skupina poslanců zdůraznila také to, že Listina základních práv a svobod umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení, nikoliv na základě zákona o ochraně ovzduší. Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů. Mezi ně sice patří ochrana života nebo práv a svobod druhých, ovšem podle poslanců nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv.

Nález Ústavního soudu o kontrolách kotlů 504.71 KB

„Ústavní soud se postavil na stranu státní moci před soukromím lidí. Myslím, že z něho musí mít radost každá vláda,“ řekl právní zástupce poslanců Zdeněk Koudelka.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nález přivítal, kontroly jsou podle něj funkční nástroj ochrany ovzduší. Podle něj ministerstvo normu připravovalo spolu s ústavními právníky tak, aby případná kolize s nedotknutelností obydlí byla vyřešena. „První sezona neprokázala žádné problémy, žádné komando se nikam nevlamovalo, naopak upozornění od úřadu na možné porušení zákona bylo obvykle impulsem k nápravě nezákonného chování,“ dodal Richard Brabec.

Rozhodnutí přivítal také Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Znečištění ovzduší v Česku podle něj vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. „Jediný ,čmoudil‘, který spaluje odpady ve svých kamnech, je přitom schopen nebezpečnými zplodinami zamořit celou vesnici nebo čtvrť města, “řekl Miroslav Šuta.

Kontroly kotlů nelze srovnávat s domovní prohlídkou

Podle soudce zpravodaje Ludvíka Davida ale nelze kontroly kotle a paliva srovnávat s domovní prohlídkou. Kontrola se omezuje na kotel, dokumentaci, příslušenství, palivo. „Navíc musí případnému vstupu do obydlí předcházet opakované důvodné podezření správního orgánu o nezákonném postupu a také písemné upozornění, po kterém může provozovatel zabránit kontrole tím, že od nezákonného postupu upustí,“ vysvětlil soudce zpravodaj.

Kotle kontrolují i v Německu a Rakousku

Ústavní soud také poukázal na zahraniční právní úpravy, které obdobné kontroly připouští. Například Německo, Rakousko. Český právní řád podle něj také obsahuje dostatečné procesní záruky obrany vlastníka či uživatele obydlí, domnívá-li se, že zásah správního orgánu je nezákonný. „Tou hlavní je takzvaná zásahová žaloba, podobně se lze bránit správní žalobou i proti uložené pokutě,“ řekl soudce zpravodaj Ludvík David.

Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na obecní úřady s rozšířenou působností většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory. Od letošního ledna do června žádné pokuty nepadly a příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol.