Agresivní příušnice nutí ministerstvo ke změnám v očkování

Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu očkovací vyhlášky proti infekčním chorobám, díky které by měly druhou dávku dostávat děti před nástupem do školy. Nákaza se totiž více šíří mezi dospělými, u kterých nemoc může způsobit neplodnost nebo problémy se slinivkou.

Video Události ČT: Ministerstvo chystá změnu očkovacího kalendáře
video

Události ČT: Ministerstvo chystá změnu očkovacího kalendáře

Stále častěji se s příušnicemi musejí potýkat lidé, kteří byli v dětství očkovaní. Sérologický průzkum prokázal, že v pozdějším věku ubývá protilátek proti této infekční chorobě. Někdy se dokonce stává, že příušnicemi člověk onemocní podruhé, což vyvrací teorii o celoživotní imunitě po první prodělané nemoci.

Ministerstvo zdravotnictví usiluje o prosazení změny v očkovacím kalendáři už od začátku roku 2018. „Posune podání 2. dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Nově tedy bude podána dětem ve věku od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku,“ říká mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

V současnosti platí, že pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím provádí lékař nejdřív první den patnáctého měsíce po narození dítěte.

„Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena,“ píše se v dnes platné Vyhlášce číslo 537/2006 Sb. Nově ale bude první dávku dostávat dítě mezi 15. a 18. měsícem, a další pak až mezi pátým a šestým rokem.

Pediatři změnu vítají

„Právě prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou by mělo vést k tomu, že budou protilátky stabilní,“ vysvětluje příslib změn dětská lékařka Hana Cabrnochová.

Poslední epidemii příušnic zachytili lékaři letos na jaře v Jihlavě. První případy se objevily v lednu u studentů středních škol. V polovině března už lékaři evidovali celkem 79 případů a jejich počet rostl.

Zdroj: ČTK/Tetra Images
Autor: Tetra Images

A v loňském roce onemocnělo v Česku nejvíce lidí za posledních deset let. Lékařka Jitka Bukovinská za svou třicetiletou praxi viděla tyto epidemické příušnice poprvé v životě. Lékaři mají za to, že se proti nim nedá příliš bránit. Přenášejí se rychle kapénkovou infekcí, proto zdravotníci doporučují hlavně dodržovat hygienu.