Soudní obrat. Zdena Mašínová by mohla od státu získat rodinný statek

Zdena Mašínová by mohla získat od státu zpět rodinný statek ve středočeských Lošanech. Kolínský soud potvrdil, že důstojník prvorepublikové armády a protinacistický odbojář Josef Mašín byl v době úmrtí (červen 1942) jeho majitelem. Mašínové se tím otevírá cesta k dědickému řízení, které by do jejích rukou mohlo převést státem vlastněný, pustnoucí objekt.

Video Události
video

Reportáž: Zdena Mašínová se přiblížila vrácení rodinného statku

Rod Mašínů žil na statku nedaleko Kolína po staletí, do české historie ale hospodářská usedlost vstoupila až na přelomu první a druhé poloviny dvacátého století. Jedním z posledních vlastníků objektu byl totiž Josef Mašín, legionář a meziválečný důstojník československé armády, který se za protektorátu podílel na protinacistickém odboji coby člen zpravodajské skupiny Tři králové.

Když začaly nacistické okupační úřady zatýkat členy odbojové organizace Obrana národa, nechal v roce 1940 statek přepsat na své tři nezletilé děti: syny Ctirada a Josefa a dceru Zdenu. O dva roky později ho nacisté zastřelili v Kobylisích.

V polovině padesátých let (poté, co si Mašínovi synové za vypjatých okolností prostříleli cestu na Západ) zabral statek stát. Po listopadu 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová, zbytek zůstal republice, protože bratři Ctirad a Josef Mašínové se do Česka nevrátili, a zůstali ve Spojených státech.

Příliš formální soudy

Od roku 2012 se dcera jednoho ze Tří králů snaží rodinný grunt získat od státu zpátky. Tuzemská justice její snahu dlouhodobě odmítala, mimo jiné proto, že o navrácení majetku žádala sama. Podle úřadů a soudu by ale nárok na zrekvírovaný statek měla jen tehdy, kdyby o ně žádala i se svými bratry.

Případ se dostal až k Ústavnímu soudu, podle kterého nižší instance ve své sérii záporných rozsudků postupovaly příliš formalisticky, když Mašínovou nepoučily o povinnosti domluvit se s ostatními dědici, a tím porušily právo na spravedlivý proces. Soudce zpravodaj David Uhlíř před třemi lety navíc jasně podpořil záměr Mašínové, která chce ve statku postavit památník svého otce.

Pře zamířily zpátky na Kolínsko a Mašínová měla tentokrát v žalobě podporu svého bratra Josefa i potomků Ctirada, který zemřel před šesti lety. Spor se státem se ovšem neodehrával jen ve formální rovině. Hrálo se i o to, komu statek při heydrichiádě patřil – zda Mašínovým dětem, nebo Mašínovi.

Mašínová: Ještě u nás existuje spravedlnost

Zdena se nyní snažila smlouvu ze začátku války zpochybnit, u soudu uváděla, že ji její otec podepsal pod nátlakem a že skutečným vlastníkem majetku byl i v době úmrtí on. Tomu nakonec dala za pravdu i kolínská justice, a dceři odbojáře tak konečně otevřela cestu k získání rodinné usedlosti pomocí dědického řízení. 

„Mám velkou radost, cítím se moc dobře. Jsem ráda, že v České republice ještě existuje spravedlnost,“ řekla u soudu Mašínová, lhůtu na odvolání si ale ponechala – a stejně se zachovala i žalovaná strana, Česká republika, zastupovaná Státním pozemkovým úřadem. Celým případem se totiž ještě bude zabývat vláda.

„Vláda samozřejmě může rozhodnout jakkoliv, může rozhodnout o jakékoli z variant, které tady paní Mašínová požadovala, ať už darování, převod za korunu, rekonstrukci nebo cokoliv jiného,“ řekl po skončení jednání právní zástupce Státního pozemkového úřadu Adam Rakovský. „Může-li mít stát v rámci své péče rodný dům Jana Kubiše, nepochybně by se mohl starat a zrekonstruovat i rodný dům generála Mašína.“

Zástupce Mašínové čeká, že se stát odvolá

Stát Mašínové až dosud nabízel jiné řešení, než které požadovala. Při mimosoudním vyrovnání mohla státní část gruntu (čili zrekvírovanou část svých bratří) odkoupit za sedm milionů, nebo přistoupit na rozdělení nemovitosti. Při této variantě by se Mašínová stala výlučnou vlastnicí otcova rodného domu a části polností tak, aby hodnota těchto nemovitostí odpovídala velikosti jejího spoluvlastnického podílu. Dcera odbojáře byla proti.

Proti postoji pozemkového úřadu se ostatně i nyní postavil právní zástupce Mašínové Milan Janoušek a podivil se nad tím, že má být rozhodnutí soudu tématem pro kabinet. Podle něj stát již nemá důvod se věcí zabývat, protože je známo, kdo byl majitelem statku a kdo ho má nyní zdědit.

„Nepravomocně to není ani Státního pozemkového úřadu, ani vlády, ani kohokoliv jiného. Nepravomocně je to fakticky generála Mašína,“ řekl a podotkl, že vzhledem k prohlášení právního zástupce pozemkového úřadu je pravděpodobné, že se stát proti rozsudku odvolá.

Pokud se stát proti rozsudku neodvolá, mohla by rodina Mašínových získat pozemky a statek zpět do konce letošního roku. Mašínová chce poté s rekonstrukcí objektu začít co nejdříve. „I vzhledem k mému věku chci začít co nejdřív,“ řekla Mašínová. „Je to tady bohužel ve velmi špatném stavu, Poslední oprava byla v roce 1934.“