Testování žáků přineslo alarmující výsledky. Učni dopadli hůře než šesťáci

Žáci 1. ročníku učňovských oborů umějí pracovat s textem hůře než průměrní žáci šestých tříd základních škol a prim víceletých gymnázií. Obě věkové skupiny pak oproti očekávání zaostaly v matematické gramotnosti. Zjistila to Česká školní inspekce (ČŠI), která nyní publikovala výsledky květnového testování.

Výsledky podle inspekce vypovídají o tom, že se nedaří práce se slabšími žáky na druhém stupni základní školy. Právě slabší žáci zpravidla do oborů s výučním listem nastupují.

Testy vyplňovalo zhruba 9000 šesťáků a primánů a přes 6000 žáků z 1. ročníků vybraných oborů zakončených výučním listem - čili po zdárném absolvování deváté třídy.

Vedle specifických úloh měly testy také společnou část. V každé z deseti společných úloh ověřujících čtenářskou gramotnost měli šesťáci vyšší úspěšnost než učni. Navzdory jinak strukturovanému vzorku žáků považuje inspekce tato zjištění za „alarmující“.

Příklad čtenářské úlohy s nízkou úspěšností (zdroj: ČŠI) 655.71 KB

Učni měli problémy s vysvětlením textu

Nejvíce učni zaostávali při úlohách zaměřených na vysvětlení významu textu. Podle inspekce jde přitom o obecnou dovednost nezbytnou pro život bez ohledu na obor studia. Vzhledem k praktickému zaměření školy se navíc vznáší otazník nad tím, zda učni budou mít možnost si tyto dovednosti doplnit.

Průměrná úspěšnost žáků šestých tříd v testu čtenářské gramotnosti byla 71 procent, což bylo nad hranicí, kterou odborníci očekávali. U učňů se předpokládal výsledek kolem 67 procent, dosáhli ale v průměru jen na 48 procent. Více než třetina žáků nevyřešila ani dvě pětiny úloh.

V matematice zaostali všichni

Obě věkové skupiny pak oproti očekávání zaostaly v matematice. Šesťáci měli úspěšnost 51 procent, zatímco odborníci předpokládali 67. Úspěšnost učňů byla 32 procent. „To je méně než polovina z minimální očekávané úspěšnosti a je jednoznačným neúspěchem,“ uvedla inspekce.

Výsledek podle inspekce ukazuje na nízkou úroveň matematické gramotnosti prospěchově slabších žáků na konci základní školy. „Může to být důsledkem zesílené pozornosti věnované žákům připravujícím se k přijímacím zkouškám na studijně náročnější typy škol a upozadění žáků s nižšími studijními ambicemi,“ doplnila. Školy by se proto podle inspekce měly na tyto žáky více zaměřit.