Hádky dopravců bude rozhodovat nový úřad, Senát ale vrátil zákon, který mu má pomáhat

Úřad, který bude dohlížet na to, aby železniční trati nebyly přetížené, vznikne v průběhu příštího roku. Zákon, který ho zřizuje, prošel Senátem, čeká tedy již jenom na podpis prezidenta republiky. Potom by měl vzniknout do půl roku od vyhlášení ve sbírce. Senátoři se zabývali ještě jedním železničním návrhem, který se vznikem úřadu souvisí. Novelu zákona o drahách ovšem vrátili do Poslanecké sněmovny s pozměňujícím návrhem.

Regulační úřad, který bude mít název Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, bude rozhodovat v případných sporech dopravců, kteří budou chtít vypravovat vlaky v obdobných časech.

Návrh sice prošel Senátem, ale ne bez výhrad. Například zpravodajka Veronika
Vrecionová (ODS) doporučila, aby místo nového úřadu raději jeho budoucí povinnosti připadly Drážnímu úřadu, který by prošel potřebnými změnami. Jiří Čunek (KDU-ČSL) by dal přednost tomu, aby úkol regulátora plnila část ministerstva dopravy. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) ale zdůraznil, že úřad musí být nezávislý. „Nebude to nějaký zásadní nárok na rozpočet,“ ubezpečil přitom. Proti vzniku nového úřadu nakonec byl jeden senátor, zatímco 25 se zdrželo. Dalších 41 jeho vznik podpořilo.

Vznik nového úřadu je potřeba hned z několika důvodů. Především se právě takový spor, který by měl řešit, již vyskytl. České dráhy a Regiojet letos požádaly o shodné trasy pro své vlaky, které chtějí příští rok provozovat mezi Prahou a Břeclaví. Když se ČD obrátily na Drážní úřad, ten konstatoval, že spor nemůže rozhodnout a přísluší to železničnímu regulátorovi, který však neexistuje.

Na zřízení úřadu navíc tlačí i Evropská unie, podle které současný stav nesplňuje podmínky o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům. Za hlavní problém Brusel považuje, že je Drážní úřad podřízen ministerstvu dopravy, které současně vykonává akcionářská práva Českých drah. Nový úřad by měl být nezávislý a kromě železničních sporů bude rozhodovat také o dalších dopravních sporech, například o poplatcích na letištích nebo elektronickém mýtu pro kamionové dopravce.

Drážní zákon Senát vrátil kvůli OKD

Zatímco vznik regulačního Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře senátoři podpořili, související novelu zákona o drahách naopak vrátili do Poslanecké sněmovny. Učinili tak ovšem se souhlasem ministra dopravy.

Senát totiž chce změnit podmínky přístupu na železniční vlečky. Návrh, který přišel ze sněmovny, uvádí, že vlečka je veřejně přístupná, pokud není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu. Senátní změna by měla rozšířit podmínky, za nichž je provozovatel veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit přístup dopravcům.

Podle Dana Ťoka reaguje senátní návrh na krizi OKD na fakt, že při privatizaci společnosti získala velkou část vleček do uhelných dolů dceřiná firma OKD. Senátoři se obávají, že bez zabezpečení přístupu třetích stran by vznikla monopolní situace, kdy by jiná společnost nemohla vyvézt uhlí z dolů. 

Novela zákona o drahách ovšem souvisí se vznikem regulačního úřadu a zabývá se přidělováním kapacity dráhy. Upravuje postup provozovatele dráhy při jednání s dopravci o přístupu k drážní infrastruktuře pro účely tvorby jízdního řádu a také mění kategorizaci drah. Současně zákon stanoví, že stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo metra je veřejně prospěšnou.