NKÚ našel v účetnictví vnitra chyby za téměř 5 miliard

Nejvyšší kontrolní úřad našel v účetnictví ministerstva vnitra nesprávnosti za víc než 4,9 miliardy korun. Týkaly se hlavně vykazování majetku a závazků z uzavřených smluv. Kontroloři se zaměřili na údaje v účetní závěrce z roku 2014. Ministerstvo v reakci uvedlo, že mu za kontrolované období žádné peníze nechybí. Dílčí chyby nicméně resort uznal a přijal opatření, aby se neopakovaly.

Nejvýznamnějším pochybením bylo podle kontroly to, že ministerstvo nevykázalo dlouhodobé podmíněné závazky z uzavřených smluv za celkem 4,8 miliardy korun.

„Tyto nesprávnosti ovlivňují informace o nárocích na budoucí rozpočty. Podle kontrolorů nevedlo ministerstvo vnitra správné a úplné účetnictví. Pokud chyby neopraví, nesprávnosti ovlivní účetní výkazy za Českou republiku za rok 2015,“ uvedla mluvčí NKÚ Olga Málková.

Ministerstvo připustilo, že v roce 2014 nebyly závazky ze dvou smluv vykázány, náměstek ministra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů Jiří Zmatlík to odůvodnil komunikační chybou. „Šlo o formální nedostatek technického charakteru, neznamená to, že by tyto finance resortu chyběly. Zavedli jsme však opatření, aby se problémy neopakovaly,“ doplnil.

Video Zprávy ve 12
video

NKÚ našel v účetnictví vnitra chyby za téměř 5 miliard

 

Systémové nedostatky zjistil NKÚ i u evidování nároku na vrácení spotřební daně z lehkých topných olejů. „Ministerstvo o nároku na vrácení spotřební daně účtovalo ještě předtím, než tento nárok podle zákona vznikl,“ upřesnila mluvčí. U vracení spotřební daně ministerstvo také nesprávně jako závazek vykázalo výsledek účtování mezi organizačními součástmi resortu.

Svůj postup při vykazování dlouhodobého majetku ministerstvo hájí. Uvedlo, že účetní pořizování majetku takzvaně přes sklad má písemně schválené od ministerstva financí. Okamžik účtování u spotřební daně z topných olejů ministerstvo podle své mluvčí uvedlo do souladu s výkladem NKÚ.

Závěr NKÚ z kontrolní akce na ministerstvu vnitra 505.11 KB

Náměstek Zmatlík ovšem poukázal na to, že účetní legislativa není v některých případech dostatečně jednoznačná. „Chceme proto o této skutečnosti komunikovat při realizaci probíhající reformy účetnictví státu s ministerstvem financí,“ dodal.

Nedostatky i u nemocenské

Ministerstvo nesprávně účtovalo také například o znovuzařazení dlouhodobého majetku, o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku, kterou poskytlo příspěvkové organizaci, nebo o závazcích z nemocenských dávek. „Některé pohledávky ministerstvo vykázalo na nesprávných účtech a teprve v roce 2014 účtovalo o pohledávkách, které vznikly v předchozích účetních obdobích,“ doplnila Málková.

Podle kontrolorů porušilo ministerstvo i rozpočtová pravidla. V roce 2014 totiž na příjmový účet státního rozpočtu nepřevedlo v zákonné lhůtě 401 tisíc korun z vrácené spotřební daně. NKÚ proto k finančnímu úřadu podal oznámení o porušení rozpočtové kázně.