Přibývá chronických pacientů, řešením je prý lepší prevence

Ve všech vyspělých státech přibývá chronicky nemocných lidí. Jen s cukrovkou se v Česku léčí téměř 900 tisíc lidí a pacientů neustále přibývá. Jak do budoucna zajistit péči o takové pacienty, řešili lékaři na mezinárodní konferenci v Praze. Řešením by měla být změna systému a větší investice do prevence.

Video Události
video

Přibývá chronických pacientů

Chroničtí pacienti čelí dlouhodobě chorobě, která se postupně zhoršuje a žijí s ní třeba i desítky let. Mívají bolesti a komplikace, každý den užívají léky a většinou o ně pečuje několik specialistů naráz. Patří k nim lidé s cukrovkou, srdečním onemocněním, selháním ledvin nebo s nádory.

Roční výdaje na zdravotnictví se pohybují kolem 300 miliard korun a dvě třetiny z toho jdou právě na péči o chronické pacienty. Suma přitom dál roste. Mezinárodní konference v Praze proto přišla s řešením, které by mělo pomoci.

Na prvním místě je prevence 

Většina přítomných se shodla, že nejdůležitější je prevence. Měla by tedy začínat už v dětství, protože mnoho chronických chorob vychází ze závislostí, a ty jsou položeny právě v této fázi života.

„Jsou tři hlavní oblasti, kde je potřeba udělat změny: ve strategii, v časné diagnostice i prevenci. A je potřeba přetvořit systém poskytování péče.“ 

James Rice

Ředitel mezinárodní poradenské společnosti

Jen s cukrovkou se v Česku léčí téměř 900 tisíc lidí a pacientů neustále přibývá. Náklady na léčbu se šplhají ke čtyřiceti miliardám ročně. Právě na ně je potřeba se podle lékařů zaměřit. „Když investujeme do kvalitní léčby na začátku diabetu, uspoříme ohromné sumy za léčbu komplikací,“ zaznívá od přednosty Interní kliniky v Motole Milana Kvapila.

Na nejnovější léky přitom ale podle lékařů mají často nárok jen ti pacienti, kteří už trpí pokročilým stádiem nemoci, protože pojišťovny musí hlídat rozpočet. Dlouhodobé plánování prý není v jejich zájmu. Podle šéfa české lékařské společnosti se dá uspořit i zvýšením pravomocí praktických lékařů, ne všichni mohou předepisovat všechny léky, a někdy tak musí pacienta zbytečně odesílat ke specialistovi.