Ozbrojená republika. Mezi Čechy výrazně roste zájem o pistole

V Česku stoupá poptávka po střelných zbraních. Na vybrané typy pistolí zájemci týdny čekají. Ty v dobrém stavu mizí z inzerce krátce po uveřejnění. I policisté potvrzují rostoucí zájem o zbrojní průkazy.

Video Události
video

V Česku roste poptávka po zbraních

Pušky, samopaly i pistole. Zájem je o všechny zbraně. „Glock je méně dosažitelný. Momentálně se čeká několik týdnů a na některý model i několik měsíců,“ říká instruktor a obchodník se zbraněmi v Chebu Miloslav Kříž. O pistole, které střílejí 9 mm náboje, je mezi lidmi vůbec největší zájem. A nejen o zahraniční modely, na odbyt jdou i ty české.

„Zatím stíháme dodávat, co se týká P 07 a P 09, ale pokud tento zvýšený zájem bude pokračovat ještě několik měsíců, tak zřejmě bude docházet ke skluzům,“ konstatuje viceprezident pro vnější komunikaci České zbrojovky Radek Hauerland.

Víc práce se sháněním mají i střelci, kteří kupují zbraně přes internetové bazary. „Velice často se stává, že po zavolání inzerentovi ještě ten den po pověšení inzerátu nám oznámí, že jsme třeba desátí v řadě,“ konstatuje rekreační střelec Martin z Karlových Varů. „Tak zpátky dva, tři měsíce nebo půlroku stávala puška pět tisíc, teď je to za šest. Ceny letí nahoru, protože je kupují lidé. Mají strach,“ míní obyvatel Chebu Petr Lavička.

Ochrana zdraví a majetku je přitom hlavní důvod, proč si lidé domu zbraně pořizují. „Dá se říci, že se bojím o svoji rodinu, o sebe,“ potvrzuje jeden z uchazečů o zbrojní průkaz z Chebu.

Zájemce přitom neodrazují ani náročné zkoušky nutné k získání zbrojního průkazu. Tohle jsou poslední čísla z policejní evidence. Na konci dubna jen v Karlovarském kraji už evidují přes 140 průkazů vydaných letos novým majitelům. A podle mluvčí Policie Karlovarského kraje Kateřiny Böhmové budou pravděpodobně čísla dále růst. 

Zbrojní průkaz na 10 let

Zbrojní průkaz se vydává na 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může ale policie doklad vystavit na kratší dobu.

Podmínky, které musí uchazeč o zbrojní průkaz splňovat

Zájemce o zbrojní průkaz musí mít místo pobytu na území České republiky. Pro skupiny A, D, E nebo F mu musí být minimálně 21 let, pro skupinu B nebo C musí být starší 18 let. (Zákon ale stanovuje výjimky např. pro členy sportovně-střeleckých spolků, studenty lesnických a puškařských škol.)

Uchazeč o zbrojní průkaz musí být dále způsobilý k právním úkonům a musí být způsobilý i zdravotně. Posudek mu vydá praktický lékař, u kterého je žadatel registrován.

Současně musí být zájemce o zbrojní průkaz spolehlivý a bezúhonný - k posouzení se požaduje vydání opisu z evidence rejstříku trestů. 

Zájemce o zbrojní průkaz musí dále složit příslušnou zkoušku z odborné způsobilosti. Ta se zkládá z teoretické a praktické části. Testové otázky pro teoretickou část jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra.

Testové otázky pro zisk zbrojního průkazu 404.30 KB

V praktické části zkoušky uchazeč musí prokázat, že dovede bezpečně manipulovat se zbraní a střelivem. Hodnotí se ale také střelba na pevný cíl.

Plně automatickou zbraň občan držet nemůže

Podmínky pro zisk a držení různých zbraní se liší. Zákon definuje 4 kategorie zbraní:

  • Kategorie A – Zakázané zbraně (například vojenské nebo plně automatické; zakázány jsou třeba i tlumiče hluku výstřelu, noktovizory a laserové zaměřovače)
  • Kategorie B – Zbraně podléhající povolení (například pistole a revolvery)
  • Kategorie C – Zbraně podléhající ohlášení (například dlouhé malorážky, dlouhé brokovnice, opakovací pušky)
  • Kategorie D – Zbraně nepodléhající registraci (například historické zbraně, paintballové zbraně)

Zbraně kategorie A, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná – držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba).

Taser typ M26 používá řada policejních složek v USA
Zdroj: ČTK/AP

Nože a paralyzéry zákon o zbraních neupravuje

Na jiné předměty, byť mají charakter zbraní či obranných prostředků, se zákon o zbraních nevztahuje. Příkladem jsou chladné zbraně (nože, sekery, meče, mačety, obušky), elektrické paralyzéry a obranné spreje.