Tvrdá válka proti drogám ve světě selhala. Česko chce jít jinou cestou

Válka proti drogám a tvrdý postup ve světě selhaly a je potřeba od nich ustoupit. Kriminalizace držitelů drog nedává smysl a v boji s drogami je proto nutné volit nové postupy. Na valném shromáždění OSN o globální protidrogové politice se na tom shodli zástupci zúčastněných států, včetně České republiky, která patří k výrazným propagátorům nových trendů.

Informovali o tom národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, kteří se jednání OSN za Českou republiku zúčastnili.

Podle Jindřicha Vobořila se zástupci zúčastněných států shodli na tom, že „válka proti drogám“ a tvrdý postup nepřinesly výsledky a situace se naopak výrazně zhoršila. „Je to balónový efekt. Jakmile někde tvrdě zasáhnete, odletí ten problém jinam, a tak se šíří,“ sdělil Vobořil.

Protidrogový koordinátor uvedl, že bylo Česko v OSN skutečně vidět. „Jsme země, která má co říct a je také schopna říct, že nerepresivní systém vede k většímu úspěchu. Kriminalizace držení pro vlastní potřebu přináší spíš negativní účinky,“ uvedl.

O opatřeních protidrogové politiky jednají pravidelně v EU koordinátoři členských států. Existuje také skupina, v níž jsou země z různých kontinentů. „Dokonce Kolumbijci, kteří jsou její lídři, nás opakovaně oslovili, jestli bychom nechtěli skupině spolupředsedat,“ podotkl Vobořil.

Kompromis v OSN se stal začátkem debaty

O uspořádání shromáždění OSN proti drogám požádaly tři země Latinské Ameriky. Podle ministra Němečka byl výsledkem zasedání „ne úplně uspokojivý kompromis“ a je spíš začátkem debaty. 

Nepodařilo se například prosadit zákaz trestu smrti či přiměřenost trestů, aby nebyly vyšší za držení drog než za vraždu. Za průlom Svatopluk Němeček označil shodu států na tom, že válka s drogami a kriminalizace selhaly a je potřeba od nich ustoupit. Důraz se klade nyní také na vědecké poznatky a monitorování situace.

Video Studio ČT24
video

Česká protidrogová politika jde proti kriminalizaci držitelů drog

„Česko je ve světě považováno za příklad země s vyváženou a účinnou protidrogovou politikou. Má v rovnováze represi a prevenci s léčbou,“ řekl ministr Němeček. Podle ministra by Česko mohlo sloužit jako dobrý příklad. Do rovnováhy dává léčbu i represi a postihy.

Česká republika patří k zemím s nejnižším počtem úmrtí na předávkování na milion obyvatel. Má i velmi nízký počet závislých, kteří se nakazili virem HIV či žloutenkou.

Termín „válka proti drogám“ začaly prosazovat před čtyřmi desetiletími Spojené státy. V roce 1998 přijaly podle Vobořila země plán, že by do deseti let mohl být svět bez drog. Represivní přístup situaci dvojnásobně zhoršil, dodal protidrogový koordinátor. Od roku 2008 přibylo ve světě 40 milionů uživatelů drog, jejich počet se zvedl na 246 milionů.

Další shromáždění OSN o celosvětovém postupu proti drogám by se mělo konat v roce 2019.