Státní lesy nebudou dostávat náhrady za chráněné lesy, plánuje vláda

Vláda chce, aby státní podniky a organizace již nedostávaly kompenzace za to, že jejich hospodaření s lesy omezují pravidla na ochranu přírody. Podle ministerstva životního prostředí je s kompenzacemi, které vlastně platí stát sám sobě, spojena zbytečná byrokracie. Návrh se ale nelíbí státnímu podniku Lesy ČR, který se obává, že ho znevýhodní oproti konkurenci.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Stát už nechce platit svým firmám za ochranu přírody

Původně měl stát vyplácet náhradu pouze soukromníkům a obcím za to, že nesmí ve svých lesích bez omezení hospodařit, pokud jsou v chráněném území. Nakonec ale kompenzace připadly i státním společnostem. Nyní ministerstvo životního prostředí ve vládě prosadilo změnu.

„Stát je vlastníkem půdy a na druhé straně má také funkci ochrany přírody. Bylo nelogické, že si peníze z jedné kapsy bral a stovky milionů zase jinam dával,“ zdůvodnil změnu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc dodal, že vyplácení kompenzací je i administrativně náročné. „Dohromady v obou státních institucích (agentuře a Lesích ČR) se věnují této agendě podle mě desítky zaměstnanců, aniž by to v konečném důsledku mělo pozitivní přínos pro vlastní ochranu přírody,“ řekl František Pelc.

Lesy ČR dostávají každoročně za to, že nemohou v chráněných územích bez omezení hospodařit, téměř 73 milionů korun. S návrhem, který by je o peníze měl připravit, nesouhlasí. „Byl by tím porušen princip rovného přístupu k vlastnictví. Každému vlastníku (i státu) náleží kompenzace za omezení,“ uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád.

Státní lesy mají omezené hospodaření například v CHKO Křivoklásko. Ve zdejších lesích se tyčí stromy staré přes 200 let. I podle ochranářů jsou již z hospodářského hlediska přestárlé. „Už se zhoršuje kvalita dřeva po stránce ekonomické a hospodářské,“ přiblížil Pavel Moucha ze Správy CHKO Křivoklátsko. Část starých stromů nakonec přece jenom padne, zbytek ale bude dožívat bez lidského zásahu a v trouchnivějících stromech se usídlí nové organismy. „Pro biologickou rozmanitost je poslední fáze důležitá, i když je z ekonomického hlediska pro vlastníka lesa nevýhodná,“ poukázal Pavel Moucha. 

Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny v minulosti vedly kvůli proplácení náhrad desítky soudních sporů. Zda nyní spory utichnou, protože státní lesy o nárok na kompenzace přijdou, ale ještě není zcela jisté. Jde o novelu zákona, která musí projít parlamentem. Uspěje-li u poslanců, senátorů a posléze prezidenta, mě měla by platit od příštího roku.