Ministerstvo chce u vybraných léků zakázat vývoz do zahraničí, aby nechyběly českým pacientům

Důležité léky už nebude možné z Česka vyvážet, pokud by v tuzemsku hrozil jejich nedostatek. Umožní to novela zákona o léčivech, kterou bude ve středu schvalovat vláda. Nemělo by se tak stávat, že se zdejší pacienti nedostanou například k lékům na rakovinu nebo nemoci srdce, protože je distributoři přeprodají za lepší ceny do zahraničí. Úprava taky zavede sankce za porušení zákazu – pokutu až dvacet milionů korun nebo zákaz činnosti reexportéra na dva roky.

„Ne každý reexport je z pohledu českých pacientů rizikovým nebo může přinášet pacientům negativní dopady. Proto se novela bude zabývat jen těmi léčivými přípravky, které jsou z hlediska dopadu na zdraví pacienta nezbytné a jejichž dostupnost může být ohrožena,“ vysvětloval na brífinku ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Ministr připomněl, že české léky díky cenové regulaci patří k nejlevnějším v EU, i proto se stávají předmětem reexportů. Část obchodníků tak využívá rozdílu v ceně a léky prodá v cizině dráž.

Předlohu však ještě musí kromě kabinetu schválit také Evropská komise: ta bude posuzovat, zda nejde o porušení volného pohybu zboží v Unii. Ročně se v Česku distribuují léky za 70 miliard korun, z toho přípravky v hodnotě až pěti miliard končí v cizině.

Podle distributorů léků ale novela není slučitelná s některými články smlouvy o fungování Evropské unie. Stěžují si však i na nedostatky v samotné novele. „Máme minimálně dva úhly pohledu, co to je nenahraditelný lék - to tam taky není vyřešeno. Nejsou jasně stanovena pravidla pro vytváření seznamu léků, stejně tak pro odstranění léků z toho seznamu,“ kritizuje tajemnice Asociace evropských distributorů léčiv Linda Prokopová.

Video Zprávy v 16
video

Zprávy: Ministerstvo chce zakázat vývoz vybraných léků

Zprávy: Ministerstvo chce zakázat vývoz vybraných léků

Brífink ministra zdravotnictví: Některé léky nebude možné vyvážet

Vznikne seznam „zakázaných“ léků 

Pokud předloha nakonec projde, stanoví ministerstvo spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv seznam klíčových léků, jejichž nedostatek může ohrozit zdraví či životy pacientů a v minulosti už předmětem reexportu byly. Ty se pak nebudou smět vyvážet. Na seznamu by ale měly být pouze ty léky, u nichž není pro pacienty jiná vhodná náhrada.

Seznam zveřejní ministerstvo ve věstníku, který bude pravidelně aktualizován. Firmy, jež chtějí vyvézt lék ze seznamu, budou muset 15 dní předem žádat o souhlas. Novela také zavádí sankce až 20 milionů korun nebo zákaz činnosti pro distributory až na dva roky, což se rovná jejich likvidaci.