Ministerstvo odmítlo závěry auditu, miliardovou zakázku hájí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nesouhlasí s výsledky auditu, který prověřoval tendr na monitorovací systém pro evropské dotace do roku 2020. Kontroloři ministerstva financí v něm kritizují hlavně způsob vysoutěžení zakázky, zvýhodněn byl podle nich jeden z uchazečů. Podle resortu pro místní rozvoj ale předpisy porušeny nebyly a v řadě případů se postupovalo nad rámec zákonných povinností. S informací jako první přišel pořad České televize 168 hodin. MMR ale připouští, že závěry auditu mohou ohrozit zahájení čerpání dotací z fondů EU. Pokud ale Evropská komise výsledky auditu potvrdí, hrozí, že se zpozdí čerpání dotací za víc než 600 miliard korun.

Podle MMR je audit monitorovacího systému zadaný ministerstvem financí nekvalitní a zpracovaný v rozporu s mezinárodními pravidly pro provádění auditu. „Nízké kvalitě vlastního provedení odpovídá i obsah zprávy, u níž byly identifikovány skutečnosti, na jejichž základě jsou formulovaná zjištění zkreslená, nepřesná, neobjektivní a nedostatečně odborně zpracovaná,“ reagovalo ministerstvo, podle kterého navíc žádné zjištění nebylo doloženo a podloženo důkazy.

Ministerstvo zpochybňuje i kvalifikaci a nezávislost členů auditního týmu. Pochybuje hlavně o auditorech s odborností IT a odborností v problematice evropské legislativy týkající se evropských strukturálních a investičních fondů. Auditory pak podezřívá z toho, že už před zahájením auditu měli jasný postoj i formulované návrhy zjištění: „Následně v průběhu prací audit vykonával činnosti s cílem opatřit si konkrétní a selektivně vybrané důkazy, které by jeho předběžné závěry potvrdily a podpořily.“ Vedení resortu se k monitorovacímu systému vyjádří v pátek na tiskové konferenci.

Na ministerstvu pro místní rozvoj zasahovala koncem března protikorupční policie. Razie proběhla kvůli závěrům auditu, který zkoumal IT zakázku za 1,3 miliardy. Šlo o monitorovací systém, který měl hlídat čerpání evropských dotací. Závěry auditu ukazují, že se zakázka skoro dvojnásobně prodraží – auditoři mají navíc podezření na podvodné jednání a kartelovou dohodu, kterou měla udělat vítězná firma Tesco SW s firmou Datasys. Může se proto stát, že Evropská komise po prostudování auditu projekt neproplatí.

Audit zjistil tato pochybení:

  • zakázka byla vyhlášena jinak, než jak schválila vláda
  • vítězný uchazeč byl zvýhodněn, nesplnil kvalifikační předpoklady
  • hodnocení nabídek bylo netransparentní a nepřezkoumatelné
  • náklady na každoroční servis monitorovací aplikace jsou dvojnásobné než samotné její pořízení
  • cena zakázky z 1,3 miliardy stoupne na 2,5 miliardy, tedy téměř dvojnásobně

Největší objem ze zakázky získala firma Tesco SW. Ta vysoutěžila provoz IT systému na jedenáct let od roku 2014 až do roku 2025. Jenže v ceně 1,3 miliardy korun jsou započítány náklady na provoz jen na čtyři roky. Podle auditorů totiž peníze dojdou už v roce 2018. Systém bude ale potřebovat údržbu i v dalších letech – tyto náklady odhaduje audit na další miliardu. Monitorovací systém na MMR už je proto v hledáčku protikorupční policie. Kvůli podezření, že se při jeho budování evropské peníze zneužívají.

Tesco SW podala na auditory trestní oznámení

Tesco SW vybrala hodnotící komise na ministerstvu pro místní rozvoj. Jejím šéfem byl tehdy náměstek ministra Jan Sixta. Vlivný úředník dnes šéfuje kabinetu ministra financí Andreje Babiše. A právě audit tohoto ministerstva zakázku kritizuje. Sixta však jakékoli pochybení odmítá: „Jako člen hodnotící komise mohu potvrdit, že hodnocení bylo podložené znaleckými a právními posudky. Tyto 'problémy' neboli stávající rozruch způsobili nekompetentní auditoři.“ Vítězná firma se k výsledkům auditu nechtěla vyjadřovat, protože je prý nezná. Na auditory ale preventivně podala trestní oznámení.

Zakázka na monitorovací systém spadá do působnosti více ministrů: největší část za 944 milionů do éry Kamila Jankovského, který tento post zastával v Nečasově vládě. Další část zakázky za 380 milionů pak byla schvalována za éry bývalé ministryně, dnes eurokomisařky Věry Jourové. Podle Jankovského za zakázku odpovídala evropská sekce na ministerstvu, kterou vedl náměstek Daniel Braun. Ten byl náměstkem i za Jourové, seděl ve výběrové komisi a drtivou většinu smluv také podepisoval. Dnes působí Braun v Bruselu, kde je poradcem Jourové. Všichni jakékoliv pochybení odmítají.