Architekti: V soutěži na stavbu NK byly porušeny závazné podmínky

Praha – Dvaadvacet českých architektů předalo ministru kultury Václavu Jehličkovi otevřený dopis, týkající se průběhu soutěže na stavbu Národní knihovny. Vadí jim porušení závazných podmínek zadání. Kritikové výsledku se již dvakrát neúspěšně obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Architekti, kteří se soutěže zúčastnili, chtějí vrátit poplatky za vstup do soutěže a také proplatit náklady návrhů. Na tiskové konferenci si signatáři dopisu stěžovali i na to, že v soutěžní komisi zasedli příznivci Kaplického a vítězný návrh porušuje zadané podmínky především tím, že národní konzervační fond byl umístěn pod zem.

„Vnímám tento precedens jako velmi nebezpečný, protože soutěž byla provázena tolika pochybeními, ať už v přípravné části nebo v průběhu hodnocení soutěže, které v podstatě zapadly v průběhu diskuse o architektonické stránce,“ prohlásil na konferenci architekt Osamu Okamura.

Impulzem pro předání dopisu podle architektů bylo, že nikdo nereagoval na jejich výtky, které zveřejňovali už od vyhlášení vítězného návrhu. „Doufáme, že výsledky soutěže budou zrušeny vypisovatelem, Národní knihovnou, potažmo ministrem kultury,“ říká architekt Martin Roubík.

Ministerstvo kultury stále trvá na tom, že soutěž proběhla správně. Václav Jehlička o zpochybnění výsledku soutěže neuvažuje.

Signatáře dopisu podpořila i Česká komora architektů (ČKA). Ta na údajnou neregulérnost soutěže upozorňovala již po vyhlášení jejích výsledků. Stejně jako osm českých architektonických studií i komora žádala o prověření průběhu soutěže Mezinárodní unii architektů (UIA).

UIA začátkem října zaslala do Česka své vyjádření. To však interpretuje jinak knihovna a jinak ČKA a signatáři dnešního dopisu. Podle knihovny Mezinárodní unie architektů připustila, že požadavek umístit konzervační fondy nad zem mohl ovlivnit stavební část projektu, ale tento názor nijak nemění výsledek soutěže, ani soutěž neruší. ČKA říká, že stanovisko UIA potvrdilo i její názor: porota přestoupila závazná ustanovení soutěžních podmínek, a posuzování návrhů proto neproběhlo v souladu s platným právem.

Návrh Jana Kaplického vyhrál jednomyslně mezinárodní soutěž, v jejíž porotě byli i zástupci města, UNESCO a přední světoví architekti. Lokalitu, na které by se měla knihovna stavět, schválilo zastupitelstvo Prahy. Emoce ale vzbuzuje už od počátku.

„Tyto emoce, které celá událost vzbuzuje, považuji za nepřiměřené,“ uvedl v telefonickém rozhovoru pro Českou televizi architekt Petr Bílek, který rovněž živě hovořil s architektem Roubíkem. Podle Bílka proběhla soutěž naprosto korektně. „Osobně jsem navrhl, abychom obeslali asi deset nejvýznamnějších architektů po celém světě. Ti většinou odepsali, že o místo porotce nemají zájem nebo se sami chtěli soutěže zúčastnit,“ upřesnil Bílek okolnosti průběhu soutěže. „Z těch nejlepších architektů odpověděli kladně Dominik Perault, autor pařížské knihovny, a londýnská architektka Zaha Hadidová, která patří k nejlepším ze současných architektů. Ačkoli se Perault později také omluvil, z náhradníků, které považuji za geniální, všichni pečlivě prostudovali všechny návrhy,“ řekl Bílek. Podle jeho slov některé návrhy neodpovídaly podmínkám a jiné dokonce jejich autoři umístili úplně jinam, než uvádělo zadání. Na otázku, jak mohlo dojít ke změnám v návrhu na umístění deseti milionů knih, Bílek odpověděl, že chyba se stala při přípravě programu. „Zahájení prací na programu spadá do období po povodních,“ uvedl Bílek. „Kdybychom měli vyloučit každý návrh, který nesplňoval dané podmínky, museli bychom vyloučit 200 až 250 návrhů,“ dodal.

Bílkovu nezávislost jako člena poroty se v rozhovoru pro ČT pokusil napadnou architekt Roubík otázkou, zda má Bílek zakázku na rekonstrukci Klementina pro ředitele Ježka. „Pro Národní knihovnu jsem začal pracovat dřív, než tam pan Ježek vůbec začal působit. Ostatně se nejednalo o žádné rozsáhlé úpravy,“ uvedl na svoji obranu Bílek, který si za nezávislostí poroty stojí.

Architekt Petr Bílek
Architekt Petr Bílek