Evropské peníze pomáhají v Praze

Praha - Výsledky projektů financovaných z fondů Evropské unie jsou vidět i v Praze. Do konce letošního června bylo z evropských dotačních titulů zrekonstruováno na vybraném území hlavního města přes jeden a půl kilometru tramvajových tratí a na přibližně stejné délce tratí se stále pracuje.

Jedním ze zdrojů, ze kterých mohla Praha čerpat v období 2004 - 2006 evropské dotace, je i Jednotný programový dokument Cíl 2 (JPD 2) na podporu rozvojových projektů na vybraném území hlavního města Prahy. Program se zaměřuje zejména na investice do dopravní infrastruktury, zlepšení životního prostředí a podporu podnikatelského prostředí.

Mezi pražské projekty zaměřené na dopravní infrastrukturu patří dva projekty dokončené v loňském roce „Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská” a „Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu”. Díky dotacím z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 96,9 milionů korun, mohl Dopravní podnik hlavního města Prahy provést rekonstrukci kolejového tělesa, trakčního vedení a instalaci signalizačních a bezpečnostních zařízení podél tramvajové tratě v Sokolovské ulici. Výsledkem je nejen zkrácení přepravního času na této trase, ale v konečném důsledku i výrazné zlepšení životního prostředí.