Roční fungování Czech POINTu předčilo očekávání

Praha - Systém „Czech POINT“ slaví první narozeniny. Díky tomuto projektu si mohou občané zažádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a rejstříku trestů. Během roku odbavil přes čtvrt milionu žádostí o výpis. Počet Czech POINTů se bude nadále zvyšovat.

„Před rokem pouze několik málo zasvěcenců vědělo, tušilo, co se skrývá pod pojmem Czech POINT. Nyní máme za sebou rok a jsem bytostně přesvědčen, že tento úzký okruh informačních fanatiků se rozšířil o neskutečně velký počet těch, kteří rozhodně nepatří mezi fanatiky v oblasti informačních a komunikačních technologií a to jenom proto, že pod názvem Czech POINT si dokáží představit něco konkrétního a něco užitečného pro jejich každodenní život,“ zhodnotil výsledky ročního fungování projektu ministr vnitra Ivan Langer.

V současnosti funguje po celé České republice 1367 Czech POINTů, na kterých mohou lidé žádat o jednotlivé výpisy, a ušetřit tak čas. Zájem občanů o tuto službu předčil i očekávání ministerstva, což mimo jiné dokazuje i dnešní rekord v počtu vydaných výpisů během jednoho dne 7169 výpisů. Za celý rok bylo vydáno přes 250 tisíc výpisů. Lidé nejčastěji žádají o výpisy z rejstříku trestů, které úřady vydávají teprve od ledna. Za první měsíce si je vyzvedlo přes 80 tisíc lidí. Česká republika je navíc první v Evropské unii, která je schopna vydávat výpisy českým občanům v i zahraničí, konkréntě na Czech POINTech ve Vídni, Bratislavě, Varšavě a Berlíně. 

Do konce roku se má počet Czech POINTů v Česku zvýšit na dva tisíce. Od července s platností novely živnostenského zákona tu bude možné požádat o živost. Ve třetím čtvrtletí roku 2008 bude Czech POINT poskytovat výpisy z registru řidiče a hlášení matričních událostí do evidence obyvatel.