Americký velvyslanec přislíbil, že nepřesné údaje o Čunkovi ve zprávě USA opraví

Praha - Záležitost s výroční zprávou amerického ministerstva zahraničí, která uvádí Čunkovo obvinění z korupce a vystěhování Romů z centra Vsetína v době, kdy zde působil jako starosta, považuje místopředseda lidovců za vyřízenou. Už před dnešní schůzkou s americkým velvyslancem v České republice Richardem Graberem prohlásil, že obsah písemné korespondence s velvyslanectvím je pro něho dostatečnou satisfakcí. Amabasador v ní podle Čunka připustil, že informace bude aktualizovat.

Dnešní rozhovor se proto týkal i jiných záležitostí. Muži mluvili o česko-amerických vtazích, například o zavedení vízové povinnosti nebo otázce radaru.

Mluvčí americké ambasády Viktoria Silverman uvedla, že Američané vezmou v potaz výsledky schůzky při psaní dokumentu o lidských právech ve světě za rok. „Věřím, že příští zpráva bude dobrá a objektivní,“ vyjádřil své očekávání Čunek. 

Zpráva o stavu lidských práv uvedla Čunka jako příklad korupce

Na zprávu amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv ve světě, kde se objevily pasáže i o jeho osobě, zareagoval Čunek  dopisem americkému velvyslanci Graberovi, ve kterém uvedené informace označil za nepřesné a nepravdivé a vyjádřil přání, aby byly uvedeny na pravou míru.

„Považuji za nutné zdůraznit, že státní zástupce předmětné vyšetřování zastavil, neboť po provedení důkazů dospěl k závěru, že je nepochybné, že skutek, pro který jsem byl trestně stíhán, se nestal. Nejen dle českého právního řádu je zásadní rozdíl v tom, zda bylo trestní stíhání zastaveno z důvodu, že jsem se daného jednání vůbec nedopustil, nebo z důvodu, že se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů, jak uvádí zpráva U.S. Department of State,“ uvedl Čunek na svou obhajobu.

Americký velvyslanec připustil, že na některé věci může existovat různý pohled nebo jejich různý výklad. Čunkovi proto nabídl setkání. Při zpracování zprávy Američané prý čerpali z celé řady zdrojů vládních i nevládních organizací.

Premiérská tečka 

Zpráva amerického ministerstva zahraničí se nelíbila také premiérovi Mirku Toplánkovi. Komentoval ji slovy: „Země, která umožňuje mučení zajatců mě nebude poučovat o tom, jak se mají dodržovat lidská práva.“