Politickým cílem KSČM je nahrazení kapitalismu socialismem

Praha - Odstranění kapitalismu a jeho nahrazení socialismem a komunismem uvádí Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) ve sjezdových materiálech jako svůj politický cíl. O právu změnit společenský systém se píše ve zprávě o činnosti strany v období od šestého do sedmého sjezdu KSČM. Ten je naplánován na 17. a 18. května v Hradci Králové. Stejný politický cíl byl přitom důvodem zrušení Komunistického svazu mládeže. Soud zrušení zdůvodnil tím, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je podle ústavy nepřípustná.

Na nadcházejícím květnovém sjezdu by komunisté měli přijmout také Deklaraci socialismu, ve které se píše, že je na čase, aby společnost globálního kapitalismu, který blahobyt menšiny lidí vykupuje bídou ostatních, odešla ze scény dříve, než její úpadkové rysy napáchají nenapravitelné škody.

KSČM se ve sjezdovém materiálu rovněž distancuje od „nedostatků a deformací minulého systému a komunistického hnutí“ a odmítá jakýkoli návrat k nedemokratickým metodám a podobám společenského systému. Současně ale také odmítá údajnou neobjektivní a nekvalifikovanou charakteristiku marxismu a neobjektivní hodnocení minulého systému i snahy kriminalizovat samotný projekt socialismu a komunismu.

Mladí komunistě chtěli podle soudu změnit společnost od základů

Výchozím bodem pro rozpuštění KSM se stala především věta: „KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.“

Tvůrci sjezdového dokumentu volili mírnější tón: „Hlásíme se k právu demokratickou a humánní cestou usilovat o změnu společenského systému jako k základnímu lidskému právu a historické nutnosti.“ V textu odsuzují „dosavadní zločiny kapitalismu“ a tvrdí, že „svou podstatou a svými formami ohrožuje civilizaci na této planetě a brání rozvoji společnosti i člověka“.

Soud, který zdůvodňoval ukončení činnosti KSM, uvedl, že Česká republika je demokratickým právním státem založeným na úctě k právům a svobodám občanů. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je podle ústavy nepřípustná. Cíle a záměry, které obsahoval program KSM, přitom podle soudu směřovaly ke změně celé společnosti „v jejích základních ekonomických podmínkách“.