ODS chce změnit fungování lékařských komor, jejich šéfové jsou proti

Praha - Šéfové lékařské, lékárnické i stomatologické komory se postavili proti návrhu poslance Jozefa Kochana (ODS), který chce změnit jejich fungování. Kochan chce do profesních samospráv vnést více demokracie. Špičky komor mají naopak obavy z jejich úplné likvidace.

ODS vytáhla do boje proti současné podobě profesních organizací. Podle jejího návrhu by se voleb musela účastnit více než polovina členů. Komory by pak mimo jiné ztratily samostatnost a stát by mohl kdykoliv zasahovat. „Je potřeba zpřísnit pravidla pro volby orgánů komory, to je to hlavní,“ upřesnil Jozef Kochan.

Prezidenti komor jsou ostře proti a mluví o chystané likvidaci samosprávy. „Podmínka, aby se voleb orgánů komory účastnila nadpoloviční většina lékařů, je reálně nesplnitelná. Nemá obdoby,“ myslí si prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Podíl aktivních členů komory je velmi nízký, a proto se komora snadno stává obětí funkcionářů,“ dodává Džamila Stehlíková. Podle návrhu by významný vliv získalo především ministerstvo.

Prezidentovi České stomatologické komory Jiřími Pekárkovi vadí, že by ministr svými zásahy do samosprávy mohl pozastavit platnost předpisů, které komora přijímá. Návrh zatím jednoznačnou podporu nemá, obzvlášť pokud se k němu připojí ještě otázka zrušení povinného členství pro 40 tisíc lékařů, 8 tisíc zubařů a skoro 7 a půl tisíce lékárníků.

„Jestliže se lékař nějakým způsobem proviní a není to charakterizováno jako trestný čin, je to pouze otázka etiky. Pak je lékařská komora jediná, která může občanům pomoci,“ domnívá se poslankyně Soňa Marková (KSČM). Poslanec Jiří Carbola (KDU-ČSL) zastává názor, že i kdyby komory byly politicky vyhraněné, je chybou řešit neschopnost komunikace mezi politickou stranou a komorou změnou zákona. O změně fungování komor budou poslanci mluvit zřejmě v listopadu.