Vlakový strojvůdci si stěžují na zarostlá značení podél tratí

Praha - Vlakoví strojvůdci si stěžují na přerostlou zeleň podél tratí. Na mnoha místech v Česku kvůli ní nevidí s dostatečným předstihem na cedule nebo dokonce semafory. Od začátku července do dneška bylo například jenom za pražské depo podáno 24 podnětů na značení, které nebylo úplně přehledné. Údržbu od Českých drah nedávno převzala Správa dopravní a železniční cesty. Problém podle ní vážný není.

Anna Kodysová ze Správy dopravní a železniční cesty (SŽDC) připouští, že především regionální tratě zarostlé jsou, ale tím, že se dvakrát ročně prohlíží a závady se ihned odstraní, nevidí v situaci vážný problém. Jednou měsíčně navíc podle ní prochází trať návěstní mistr, který má případné potíže hned řešit.

„Když je rychlostník zarostlý v křoví, tak mi to tak nevadí, ale návěstidlo, podle kterého se musím řídit, to je, jako byste neviděl přes křižovatku do poslední chvíle,“ uvedl jeden ze strojvůdců. Pokud strojvedoucí nevidí návěstní znak nebo semafor, má podle Kodysové povinnost zastavit.  

Federace strojvůdců chce nyní zmapovat všechny tratě v česku, které mají podle nich se zarůstáním návěstidel problém. Pokud SŽDC okamžitě nesjedná nápravu, chtějí se strojvůdci obrátit na inspektoráty bezpečnosti práce.

„Vyzmeme provozovatele, aby odstranil nedostatek, pokud tak neučiní, můžeme dát drážnímu úřadu podnět pro zahájení správního řízení,“ uvedl náměstek Drážní inspekce Jan Kučera. Provozovateli hrozí i pokuta nebo odejmutí licence.