Sdružení Spravedlnost dětem připravilo šestou vlnu žalob do Štrasburku

Praha - Matka a dva otcové podávají žalobu na stát k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Sdružení Spravedlnost dětem tak připravilo už šestou vlnu žalob. Česká justice podle evropského soudu i nespokojených rodičů stále rozhoduje v rodičovském právu špatně. Kvůli špatným rozsudkům už stát do loňského roku zaplatil odškodnění 50 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti by přitom mohlo škodu požadovat po soudcích, ale nedělá to. Sdružení se hlavně nelíbí, že ani přes výhrady Štrasburku nedochází v české justici k nápravě.

Žalobu do Štrasburku posílá Luboš Meszner z Prahy a Jiří Krám z Hradce Králové. Oba si stěžují na to, že jim soudy i za léta trvající dlouhé spory neumožnily u jejich bývalých žen vymoci styk s dětmi. Karin Lissniková, matka dnes již téměř šestnáctiletého syna, se domnívá, že soud v jejím případě nezjišťoval fakta a stranil otci. Po narození syna prý otec, za nějž se Lissniková nikdy neprovdala, odmítal otcovství uznat a na výchově se nijak nepodílel.

Štrasburský soud vydal proti ČR 113 odsuzujících rozsudků

O rok později soud svěřil dítě do matčiny péče, otec měl platit výživné a stýkat se pravidelně se synem. Lissniková ale tvrdí, že jí syna vracel předčasně, aniž jí o tom řekl. Ze schůzek se navíc měl syn vracet vystresovaný a začal trpět psychickými problémy. Sociální pracovníci pak podle Lissnikové nadržovali při dalších soudních přích otci. V srpnu 2004 okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že syn připadne otci, protože matka mařila výkon rozhodnutí a neumožňovala otci styk s dítětem.

Předseda organizace Spravedlnost dětem Luboš Patera doufá, že se k žalobě připojí více nespokojených rodičů. První vlnu organizoval už v roce 2003. Z údajů ministerstva spravedlnosti vyplývá, že štrasburský soud vydal od roku 1993 do července 2007 celkem 113 odsuzujících rozsudků proti ČR. Z toho 26 se týkalo záležitostí výchovy dětí, výživného a respektování práva na rodinný život. Náhrady za způsobenou újmu a náklady řízení stály ČR 117.193 eur (v přepočtu 3,3 milionu korun).

Štrasburský soud je instituce Rady Evropy, které je Česká republika členem. Jeho výroky jsou pro členské státy závazné. Soud ale není zplnomocněn rušit rozhodnutí národních soudů a anulovat národní zákony. Přes 90 procent všech stížností na stát evropský soud odmítne.