V Česku stoupá počet vysokoškoláků, ale jen mírně

Praha - Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v Česku opět stoupl, jejich počet ale stále zaostává za průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zatímco její průměr činí 27 procent, v Česku se diplomem může pochlubit pouze 14 procent. Vyplývá to z údajů pravidelné zprávy OECD.

Podíl vysokoškoláků mírně stoupl už v minulém roce, kdy dosáhl 13 procent, tehdy přesně poloviny průměru OECD. Vysokou školu začne v Česku podle zprávy OECD studovat 50 % mladých lidí a 29 % ji dokončí. V zemích OECD je to v obou případech zhruba o šest procent více. Dobré výsledky však Česko má u středního vzdělání, kde převyšuje průměr OECD.

Střední školu má podle zprávy OECD, která porovnávala stav v 31 zemích této organizace, v České republice dokončenou skoro 94 % dětí, průměr zemí OECD je přitom 78 % a průměr Evropské unie v 19 státech byl 80 %. Redaktor ČT Ivan Lukáš však upozorňuje na to, že údaje jsou sice čerstvé, ale pocházejí ze školního roku 2006/2007 a finanční údaje jsou dokonce z roku 2005.

„Zpráva dále o českém školství konstatuje, že i v Česku stále platí, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší míra zaměstnatelnosti a šance na vyšší výdělek,“ zdůrazňuje Lukáš a dodává, že výdaje na vzdělávání v České republice proti zemím OECD stále pokulhávají. „Oproti 6,4 % v zemích OECD vydávala Česká republika stále jen 4,6 % HDP,“ upřesňuje.

Zatímco na žáka základní školy dávají země organizace v průměru asi 6 200 amerických dolarů přepočtených na paritu kupní síly, v ČR je to pouze asi 2 800. Menší rozdíl je na středoškolské úrovni. Země OECD vynakládají na jednoho středoškoláka asi 7 700 dolarů, Česká republika zhruba 4 800. Na vysokoškoláka jde v průměru států začleněných do organizace skoro 16 000, v Česku zhruba 6 600.

Čeští pedagogové zaostávají v platech za průměrem OECD

Co se týče platu pedagogů, tak ze zprávy vyplývá, že český učitel, který vzdělává žáky nižších ročníků základní školy, si za hodinu práce vydělá 29 dolarů přepočtených na paritu kupní síly (asi 508 korun). Jeho „průměrný kolega“ v OECD však 46 (805 korun). Podobný rozdíl činí i platy na vyšším stupni základní školy, v Česku je to 38 dolarů (665 korun), v OECD 58 (1 015 korun). Český středoškolský učitel dostane za hodinu práce 40 dolarů (700 korun), průměr OECD je 68 (1 190 korun).

Učitelé OECD, kteří vzdělávají nejmladší žáky, si ročně průměrně vydělají zhruba 37 800 dolarů v přepočtu na paritu kupní síly (asi 661 500 korun), středoškolští pedagogové asi 43 400 (759 500 korun). V Česku dostane pedagog nejnižších ročníků základních škol asi 24 300 dolarů (425 250 korun), učitel vzdělávající středoškoláky přibližně asi o 300 dolarů (5 250 korun) více.