Kvůli předsednictví EU musejí úředníci ovládat francouzštinu

Praha - V souvislosti s českým předsednictvím EU v roce 2009 musejí čeští úředníci složit zkoušky z francouzštiny, po angličtině druhého pracovního jazyka Evropské unie. Jde zhruba o 700 úředních činitelů. Dnes jich už 183 z 26 ministerstev a nejrůznějších státních institucí obdrželo na francouzském velvyslanectví diplomy o složení zkoušky.

„V evropských institucích, byť angličtina je využívaná jako zásadní jazyk, tak francouzština se objevuje i na pracovních jednáních, třeba v pracovních týmech v evropských institucích. Kdo se tam chce zapojit, tak velice často se bez francouzštiny neobejde,“ uvedla náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová.

Od roku 1999 je Česká republika pozorovatelskou zemí v Mezinárodní organizaci Frankofonie (OIF), která podporuje výuku francouzštiny u úředníků ve správních úřadech a její používání v evropských institucích. Od roku 2006 se všechna česká ministerstva účastní jazykové výuky a specializovaných seminářů s evropskou tematikou ve francouzštině. OIF je spolufinancuje; v letech 2004 až 2008 poskytla na jazykové vzdělávání českých úředníků 577 000 eur (asi 15 milionů korun). Jazykové kurzy zajišťují lektoři Francouzského institutu v Praze. Roku 2006 je navštěvovalo 590 úředníků, loni 614.