Euroklíč má usnadnit život lidem se ztíženou pohyblivostí u nás i v celé EU

Praha - Tělesně postiženým i dalším lidem se ztíženou pohyblivostí, jako jsou maminky s kočárky a senioři má pomoci tzv. Euroklíč. Jediným univerzálním klíčem si totiž budou moci odemknout toalety a výtahy a výtahové plošiny v řadě budov, využijí je například i ve vlacích Českých drah. Jedním z cílů českého předsednictví EU bude proto také snaha o rozšíření tohoto projektu do ostatních členských zemí EU.

Místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Václav Krása vysvětluje, že s myšlenkou Euroklíče přišel Němec Martin Dederichs. Původním povoláním zámečník se totiž osobně setkal s problémem dostupnosti toalet pro invalidy. Původně měly klíče pouze odemykat bezbariérové toalety na dálnicích; poté se jejich využití rozšířilo i na veřejné budovy, obchodní centra a do řady dalších míst. Vydávají se publikace a mapy, kde se dají najít seznamy takto vybavených zařízení.

V Česku je nyní pouze 80 míst, kde jsou instalovány eurozámky; klíčů bylo dosud rozdáno šest stovek. Pořizovací cena klíče činí asi 350 korun, instalace zámku stojí přibližně 5000 korun. Klíče ovšem budou držitelům průkazů pro postižené rozdávány bezplatně. Úřady i provozovatelé benzínových čerpadel a obchodů si mohou zažádat o instalaci eurozámků, za něž také nebudou muset nic platit. Náklady se budou hradit z různých fondů EU. Tělesně postiženým lidem bude rozdáno asi 330.000 euroklíčů; další desetitisíce klíčů dostanou mateřská centra.

Euroklíče jsou použitelné v celé EU; dá se jimi otevřít asi 100.000 zámků v řadě zemí. Cílem evropského projektu je, aby například norský turista cestující autem z Osla přes Kodaň, Berlín, Prahu a Vídeň do cílové destinace v Římě, měl cestou možnost každých 20 až 30 minut použít sociální zařízení, jež půjde odemknout euroklíčem.

V nových členských státech EU dosud euroklíče rozšířené nejsou. Jedním z cílů českého předsednictví unie v první polovině příštího roku s mottem Evropa bez bariér proto podle Stehlíkové bude právě snaha o větší zapojení těchto zemí do projektu.