Ústavní soud znovu projedná možnost náhrad za regulované nájemné

Brno - Ústavní soud (ÚS) se ve středu znovu vyjádří k otázkám náhrady škody, kterou stát dlouholetou regulací nájemného způsobil majitelům domů. Soudci svolali hned tři veřejná jednání o stížnostech majitelů. V nálezech nejspíš zohlední průlomové stanovisko z letošního května, v němž plénum ÚS uvedlo, že majitelé domů mají v některých případech nárok na specifickou náhradu od státu. Představitelé Hnutí na obranu majitelů realit vyzývají své členy k hojné účasti na jednáních.

Soud ve středu po čtyřech letech od podání rozhodne o stížnosti společnosti Interdomus, v níž působí také známý bojovník za práva majitelů domů Girolamo Giormani, a stížnosti Jiřího Gebarowského z Prahy. Identitu třetího stěžovatele soud na úřední desce nezveřejnil. Podle Šárky Petruželové z mediálního zastoupení majitelů domů jsou tři středeční rozhodnutí v pořadí již 33., 34. a 35. nálezem Ústavního soudu v otázce náhrad za regulované nájemné. Vlastníci nemovitostí tvrdí, že české nižší soudy dosud žádný z nálezů nerespektovaly a setrvale rozhodují ve prospěch nájemníků. Majitelé domů se proto obrátili i na Evropský soud pro lidská práva, na jeho verdikt čekají. Zvažovali také arbitráže.

O stav českého nájemného se zajímá i Evropský soud pro lidská práva

Video Regulované nájemné znovu u soudu
video

Regulované nájemné znovu u soudu

Plénum Ústavního soudu, tedy sbor všech 15 soudců, počátkem května schválilo nové závazné sjednocující stanovisko, podle něhož musejí soudy o specifické náhradě za omezení vlastnického práva rozhodovat podle okolností jednotlivých případů a nesmějí žaloby proti státu automaticky zamítat. ÚS nijak nepředjímal výši náhrad. Stanovisko se týká jen případů, v nichž už majitelé podali žalobu proti státu, a dopadá jen na období před vydáním klíčového nálezu ÚS ohledně regulovaného nájemného v roce 2005.

Soudci v plenárním stanovisku upozornili, že nárok na náhradu nemusejí mít všichni majitelé a že výše náhrady nemusí být identická s rozdílem mezi obvyklým a regulovaným nájemným. V obsáhlém dokumentu stanovili také řadu dalších podmínek.

Evropský soud pro lidská práva si nedávno vyžádal další informace o regulaci nájemného v Česku. Koncem května podepsal prezident Václav Klaus zákon, který růst nájemného plánovaný na příští rok rozloží do tří let, tedy až do konce roku 2012. Majitelé domů s tím nesouhlasí a nepřijímají argument, že jde o protikrizové opatření.