Segregace romských žáků - problém na českých školách

Praha - Zástupci třinácti neziskových organizací vyzvali ministerstvo školství, aby zavedlo rychlá a jasná opatření proti diskriminaci romských žáků ve školách. Podle průzkumu totiž 27 procent všech romských dětí navštěvuje praktické, dříve zvláštní školy. Ministerstvo dostalo rozsudkem Evropského soudu už před dvěma lety za úkol tuto situaci řešit. S konkrétními kroky ale zatím nezačalo, postěžoval si Jan Stejskal z projektu Společně do školy. S tím však ministerstvo nesouhlasí.

Podle rozsudku Evropského soudu porušilo Česko právo na vzdělání u 18 romských dětí tím, že je neoprávněně zařadilo do zvláštních škol. Ministerstvo školství si proto letos nechalo zpracovat několik studií a v červnu předložila šéfka úřadu Miroslava Kopicová návrh toho, jak lze vysoký počet romských dětí ve zvláštních školách řešit.

„Plánovaná opatření ministerstva školství nelze chápat jako dostatečná,“ uvádí iniciativa Společně do školy ve své tiskové zprávě. Neziskové organizace proto kromě urychleného převedení ministerských plánů do praxe požadují i mediální kampaň. Ta by měla většinové společnosti vysvětlit, že romské děti lze úplně stejně vzdělávat jako ostatní. Dále chtějí zrušit vzdělávací osnovy pro děti s lehkým mentálním postižením, podle kterých učí právě praktické školy. Tyto osnovy prý totiž slouží základním školám a psychologickým poradnám k tomu, aby hůře se učící romské dítě zaškatulkovaly a poslaly je rovnou do zvláštní školy.

Video Studio ČT24 k segregaci romských žáků
video

Studio ČT24 k segregaci romských žáků

Ministerstvo se však hájí, že konkrétní kroky na zlepšení situace už podniklo. Rozdělili prý třeba peníze z evropských fondů na podporu poraden a škol, finance přidali i na asistenty pedagogů. Od září také dostanou školy a poradny metodické pokyny, jak pracovat se znevýhodněnými dětmi. Navíc v nejrizikovějších regionech, třeba na Ústecku nebo Ostravsku, bude v příštích měsících pořádat ministerstvo vzdělávací workshopy proti segregaci. Koncem roku by měl mít úřad hotový plán, jak začlenit víc dětí do běžných škol.

Ministerstvo školství připravilo na integraci romských žáků plán včasné péče, který má přimět romské rodiče dávat děti do školky. Dále chce rozšířit síť školských poradenských zařízení, která by měla problémovým žákům navrhovat podporu přímo na míru. Peníze na tyto aktivity chce ministerstvo čerpat hlavně z fondů EU. Zlepšit by se mělo i vzdělávání učitelů v oblasti integrace žáků.

Podle studie, kterou si letos nechalo ministerstvo vypracovat, se totiž ve speciálních školách vzdělává třetina romských dětí. V případě ostatních je to však pouze osm procent. Tím, že se někteří žáci praktických škol začlení do výuky na běžných školách, vzrostou i jejich šance na další vzdělávání a celkově lepší integraci do společnosti. Právě romské děti totiž nemají podle průzkumů větší profesní ambice a dělají v dospělém věku zpravidla to, co jejich rodiče.