Zmodernizovaná je trať ze Zdic do Protivína

Březnice (Příbramsko) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ukončila modernizaci tratě ze Zdic do Protivína. Doprava na téměř 90 kilometrů dlouhé trase spojující Středočeský a Jihočeský kraj je nyní řízena dálkově z jediného dispečerského centra v Březnici. Investice za 425,9 milionu korun tak významně zvýšila bezpečnost provozu a umožnila zrychlit železniční dopravu. Trať ze Zdic přes Příbram a Písek do jihočeského Protivína, přezdívaná Protivínka, nedávno oslavila 130 let od uvedení do provozu. Nyní je trať vybavena řídicím a zabezpečovacím systémem umožňujícím dálkové ovládání výhybek, návěstidel a dalších zařízení.

„Byla vždy významnou regionální i vnitrostátní součástí naší železniční sítě,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Dispečer má nyní aktuální informace o stavu všech technologických systémů a o pohybu vlaků v celém řízeném úseku. Traťový úsek Zdice-Protivín byl osazen moderním zabezpečovacím zařízením ESA 33, které využívá plně elektronických panelů EIP (Electronic Interface Panel). Zásadím přínosem panelu EIP je jeho kompatibilita s dalšími elektronickými zařízeními.

Dálkově je ovládáno 11 stanic na trati, a to Březnice, Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice (odbočka Přední Poříčí), Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku a Čížová. Vzhledem k tzv. racionalizaci provozu tak na protivínské trati již nebudou k vidění výpravčí ani jiný železniční personál. „Racionalizace tratí je v poslední době trendem v celé Evropě. Jsme rádi, že také u nás přibývá nově zrekonstruovaných tratí vybavených nejmodernějšími technologiemi, které zvyšují plynulost a bezpečnost v železničním provozu a zlepšují úroveň přepravy pro cestující,“ komentoval změnu generální ředitel společnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Součástí stavby byla mimo jiné i modernizace 58 železničních přejezdů, dílčí rekonstrukce několika pozemních objektů, vybudování informačního systému pro cestující a vybavení většiny stanic a zastávek kamerovým systémem. Stavba byla financována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.