Hasiči dokončili kontrolu českých odkališť, závažné nedostatky nenašli

Praha – Česku podobná havárie, k jaké došlo nedaleko maďarské obce Kolontár, zatím nehrozí. Hasiči dokončili kontrolu všech 45 odkališť u nás a žádné závažné nedostatky nezjistili. Revizi nařídil po katastrofě v Maďarsku ministr vnitra Radek John (VV). Z hliníkárny nedaleko Kolontáru vyteklo do okolí 700 tisíc metrů krychlových jedovatého kalu. Při nehodě zemřelo osm lidí a další tisíce musely opustit své domovy. Toxické látky zcela zničily život ve dvou blízkých řekách a částečně se dostaly i do Dunaje. Ekologická havárie je často srovnávána s havárií v jaderné elektrárně Černobyl.

Ve Středočeském kraji hasiči zkontrolovali úložiště odpadů ve Spolaně Neratovice, velké odkaliště elektrárny Mělník a dvě odkaliště společnosti Diamo v Příbrami. V posledně jmenovaném zařízení nalezli pouze drobné závady. Podle mluvčího středočeských hasičů Ladislava Křivana zde chyběly pouze informační tabulky.   

V Brně odborníci prohlédli trojici odkališť. Dvě z nich už přitom neslouží svému účelu a byla rekultivována. V Oslavanech nyní vzniká fotovoltaická elektrárna. V Ústeckém kraji zkontrolovali hasiči devět odkališť. Kromě jiného se zaměřili i na školení a odbornou přípravu zaměstnanců, kvalitu příjezdových komunikací a nástupní plochy pro požární techniku.   

Odkaliště je stavba, v níž se ukládají odpady dopravované zpravidla plavením vodou, někdy i dopravované po souši. Ukládané odpady jsou odpadními produkty elektráren a tepláren, zejména škvára a popel, případně i další vedlejší produkty odsiřování. Odpad však může mít původ i v úpravnách rud nebo chemických provozech.

Zevrubná kontrola se týkala také malých odkališť, která hasiči běžně neprohlížejí, neboť nemají podle zákona charakter vodních děl významných pro posuzování technického a bezpečnostního stavu.

Za bezpečný provoz odkališť jsou odpovědni jejich vlastníci a provozovatelé. Hasiči při kontrolách věnovali pozornost dokumentaci vztahující se k technickým podmínkám a návodům a technologiím. Termíny kontrol odborníci majitelům dopředu nesdělovali.