Pře o pomoc: Může dítě k adopci „viset na webu“?

Brno - Údaje o dětech vhodných k adopci nelze inzerovat na internetu, jak to dělá organizace pomáhající dětem v tísni Fond ohrožených dětí. Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové to odporuje to zákonům i úmluvě OSN o právech dítěte. Předsedkyně fondu Marie Vodičková ovšem s kritikou nesouhlasí; argumentuje tím že podle úmluvy OSN má dítě nejen právo na soukromí, ale i na rodinu, a je otázka, které z těchto práv je důležitější. Podle fondu je pro děti důležitější získat rodinu.

Fond ohrožených dětí (FOD) na svých internetových stránkách vyjmenovává děti, pro které se hledají adoptivní rodiče nebo pěstouni. U některých uvádí jejich křestní jména, připojuje informace o etnickém původu a zdravotním stavu. „Devítiletý Milánek je poloromský nechodící chlapec se světlou pletí,“ zní například část jednoho z aktuálně vyvěšených oznámení. U některých dětí zveřejňuje i jejich fotografie.

Podle zástupkyně veřejného ochránce práv je takové jednání právně i morálně nepřípustné. „Dítě nemůže být zbaveno svých základních lidských práv, kam patří i právo na soukromí a ochranu osobních údajů, jen proto, že se o něj nemůže postarat biologická rodina,“ uvedla. Platí to podle ní i v případě, kdy by podle uveřejněných informací mohla dítě rozpoznat jen úzká skupina, kam patří spolužáci, kamarádi či učitelé.

FOD: Vyberte si - s rodinou, nebo bez rodiny?

Předsedkyně FODu Vodičková oponovala, že fotografie zveřejňují jen se souhlasem státního zástupce, u dětí nad 12 let s jejich souhlasem. Kritiků takového postupu by se prý ráda zeptala, co by si vybrali, kdyby byli v situaci dítěte, „kdyby byli dítětem v ústavní výchově, tak handicapovaným, že se pro něj nenajde rodina“. Jeho fotografie se sice objeví na internetu a bude tam dohledatelná „třeba 100 let“, ale dítě získá rodinu. Nebo se podle Vodičkové jeho fotografie nikde neobjeví, ale v 18 letech odejde do světa sám, případně jako postižený stráví v ústavní péči nejen celé dětství, ale celý život. Dodala, že ministerstvo sociálních věcí má aktuálně v seznamu více než tisíc neumístitelných dětí.

Děti není možné nabízet komukoli, soudí Seitlová

Seitlová si je prý vědoma dobrého úmyslu fondu najít dětem rodinu. „Náhradní rodinná péče však v ČR není založena na přímém zprostředkování z nabídky dětí komukoli,“ uvedla. Tyto informace podle ní mohou dostat jen státem prověření zájemci o náhradní rodinnou péči.

Vodičková uvedla, že dítě samozřejmě může přijmout jen státem prověřená rodina. Praxe však podle ní ukázala, že díky zveřejňování fotografií dětí a informací o nich osloví jejich osud rodinu, která by jinak o náhradní rodinné péči vůbec neuvažovala. Pokud sítem prověřování projde, může si pak tato rodina dítě odvézt. Fotografie je podle Vodičkové důležitá, protože rodina na základě podoby může k dítěti získat sympatie.

Děti k adopci na stránkách FOD
Děti k adopci na stránkách FOD